Dokumenty

  • Výročné správy
  • O ADRA
  • Dokumenty
  • GDPR

STANOVY ADRA Slovensko – vzaté na vedomie MV SR

Pozrite si príbeh nášho loga:

ADRA – príbeh loga

Záverečná správa verejnej zbierky 2018-2019

Rozhodnutie z MV SR o registrácii verejnej zbierky 2019/2020

Záverečná správa verejnej zbierky (6.10.2016)

Predbežná správa z verejnej zbierky 2017

Záverečná správa z verejnej zbierky 2015–2016

Záverečná správa z verejnej zbierky 2014–2105

Záverečná správa z verejnej zbierky 2016 – 2017

Záverečná správa z verejnej zbierky 2017 – 2018

Dňa 16. 3. 2018 uzatvorila ADRA Slovensko rámcovú dohodu na dodanie stravných lístkov so spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o., v celkovej hodnote predmetu zákazky 8 629,63 EUR. Dohoda bola uzatvorená na základe súťaže cez Elektronické trhovisko. Rámcová dohoda_Zmluva č. Z201811500

Dňa 27. 2. 2017 uzatvorila ADRA Slovensko rámcovú dohodu so spoločnosťou Cheque dejeuner, s.r.o. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom zabezpečenia stravných lístkov. Zákazka bola vysúťažená prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (EKS). Rámcová dohoda o zabezpečení stravných lístkov

Chceme vás uistiť, že v ADRA Slovensko sa zodpovedne staráme o Vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou.  

Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta.  Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach je v priloženom dokumente.

Spracovanie osobných údajov