Naši sponzori

Sme nezisková organizácia. Pomáhame vďaka donorom, sponzorom a individuálnym darcom. Naše poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a podporili našu službu.

Ďakujeme našim sponzorom

Významný donor pravidelnej materiálnej pomoci

Donor humanitárnych a rozvojových projektov v zahraničí

Partner a významný donor

Sponzor – poskytnutie vozidla na distribúciu pomoci

Donor autobusu – ambulancia HELP teamu

Materiálna pomoc

Zakladateľ a systematický donor

 Pravidelný donor

Donor humanitárnych a rozvojových projektov v zahraničí

Partner projektov počas pandémie Covid-19

Partner projektov počas pandémie Covid-19

Teší nás, že výrobca BRIMO rozkladací stan, nás nezištne podporí a daruje nám Máji 2021 stan.

Partner projektov počas pandémie Covid-19

Sponzor – vitamínové doplnky Spektrum

Donor

Sponzor – trvanlivé potraviny

Donor

Donor

Sponzor – skladové priestory, logistika

Donor

Sponzor, IT podpora

Donor

Partner projektov počas pandémie Covid-19

Partner projektov počas pandémie Covid-19

Sponzor, partner

Donor

Sponzor, partner

Sponzor, partner

Sponzor, partner – testovacie centrá

Sponzor, partner – kontajnery pre testovanie

Sponzor, partner

Donor

Donor