Výmena osvedčených postupov a spolupráca v oblasti humanitárnej činnosti s cieľom dosiahnuť zapojenie

 

Výmena osvedčených postupov a spolupráca v oblasti humanitárnej činnosti s cieľom dosiahnuť zapojenie

 

Za týmto krkolomným názvom (z angl.„Exchange of good practices and Cooperation in Humanitarian Action to generate engagement“)  nášho projektu sa skrýva jednoznačný cieľ, a to pripraviť organizácie mimo EÚ na prijatie a mentorovanie humanitárnych dobrovoľníkov prichádzajúcich z Európskej únie. Na tomto mieste Vás prevedieme dvojročným cyklom tohto projektu zdieľaním aktivít z našich tréningov, ciest či dosiahnutých míľnikov.

 

Zúčastnili sme sa tréningu o Európskom zbore solidarity, prostredníctvom ktorého plánujme vysielať dobrovoľníkov do zahraničia

26.4.2022

Zúčastnili sme sa 2-dňového tréningu o vysielaní humanitárnych dobrovoľníkov prostredníctvom programu Európsky zbor solidarity (European Solidarity Corps). V rámci budovania kapacít vysielajúcich organizácii sme sa dozvedeli bližšie informácie o podmienkach účasti v tomto programe, certifikačnom procese organizácií, spôsobe vysielania dobrovoľníkov a jednotlivých aktivitách, ktoré nás a našich dobrovoľníkov čakajú. Tréning bol zameraný na organizácie, ktoré plánujú vysielať, ako aj prijímať humanitárnych dobrovoľníkov medzi rokmi 2022 – 2027. Nakoľko medzi vysielajúce organizácie patríme aj my, rozhodli sme sa túto možnosť aktívne využiť a s trénerkou sme konzultovali naše návrhy, ako aj praktické detaily dobrovoľníckych projektov.

Tréning zorganizoval partner projektu Medicus Mundi Italia. Kapacity hosťujúcich organizácií budujeme pod vedením talianskej organizácie ASPEm vďaka podpore European Commission v rámci programu EU Aid Volunteers.

 

Čo priniesli dva roky spolupráce? Odpovedajú naši srbskí partneri

20.2.2020

Prijať zahraničných dobrovoľníkov a pripraviť im bezpečné a podporné zázemie v cudzej krajine je proces, o ktorom sme sa spolu s našimi tromi srbskými partnermi za posledné dva roky mnoho naučili. Aký má však projekt EXCHANGE dopad na nás samotných?

„Sme radi, že sme medzi našimi partnerskými organizáciami stretli úžasných, produktívnych a usilovných ľudí a vymenili si veľa užitočných informácií o manažmente dobrovoľníkov. Projekt nás obohatil o nové vnímanie tímovej práce, spolupráce a možností rastu v konzorciách. Určite nás to posunie k väčším projektom a pomôže pri nadväzovaní úspešných partnerstiev v budúcnosti,“ hovorí Ajša, projektová koordinátorka partnerskej organizácie Merhamet Sandžak

„EXCHANGE mi poskytol príležitosť naučiť sa niečo nové. Hoci som už predtým mala skúsenosť s prácou s dobrovoľníkmi, projekt mi priniesol nové pohľady a lepšie porozumenie manažmentu dobrovoľníkov, čo určite využijem vo všetkých oblastiach mojej práce,“ hodnotí Vedrana, programová koordinátorka organizácie Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) z Nového Sadu.

Dragana, projektová manažérka organizácie Човекољубље sa pridáva: „Povedala by som, že je to viac ako len implementácia projektu. Je to spolupráca a podpora, ktorá skutočne posilňuje našu prácu.“

Kapacity srbských organizácií Merhamet Sandžak, EHO a Čovekoljublje (Philanthropy) budujeme pod vedením talianskej ASPEm vďaka podpore European Commission v rámci programu EU Aid Volunteers.


Človek mieni, pandémia mení

24.04.2020

V talianskom Bergame sa malo odohrať prvé praktické stretnutie partnerov projektu XCHANGE. Nanešťastie, ako “destináciu” si ho vybral aj covid-19, odkiaľ sa pandémia nebezpečne šíti naprieč Európou. Konferenčné miestnosti sme vymenili za online miestnosti. Učíme sa teda novým pracovným spôsobom. V ”online” sme teda už absolvovali brífingy k projektovému a finančnému manažmentu, či plánovanie tréningov vo svetle meniacich sa okolností. 

 

Školili sme o bezpečnosti a ochrane dobrovoľníkov

5.6.2020

Dnes sme opäť odovzdávali poznatky a naše skúsenosti ako sa pripraviť na hosťovanie dobrovoľníkov. Dobrá príprava predurčuje prínos dobrovoľníka pre miestnu komunitu. V rámci programu EU Aid Volunteers si všetky organizácie musia prejsť niekoľkomesačnou prípravou, kde si nastavujú procesy a pravidlá ako spolupracovať s dobrovoľníkom, ako zabezpečiť jeho integráciu v mieste vyslania, osobnostný rozvoj, ale aj bezpečnosť a ochranu. Práve na bezpečnosť a ochranu sa kladie veľký dôraz. 

V dnešnom tréningu sme sa zamerali na manažment rizika, opatrenia v oblasti prevencie zdravia a ochrany, tvorbu komunikačného či evakuačného plánu. Tréningy sú súčasťou projektu XCHANGE, kde spolu s partnermi z Talianska pripravujeme organizácie pôsobiace v Latinskej Amerike, východnej Afrike, ale i Európe. Tentokrát sme sa stretli s partnermi zo Srbska. 

Mimochodom, práve dnes oslavujeme svetový deň životného prostredia, ktorého témou je biodiverzita. Diskutovanou hrozbou je strata biodiverzity. Tá úzko súvisí s klimatickými zmenami, ktoré majú za následok i humanitárne krízy. Aj preto sú tieto partnerstvá a výmena skúsenosti dôležité pre zvládnutie globálnych výziev a kríz, ako nám ukázala pandémia koronavírusu.

Certifikáciou ku kvalitnej, profesionálnej, bezpečnej a cielenej rozvojovej a humanitárnej pomoci

16.07.2020

Minulý týždeň ukončili tréningovú fázu, ktorou sa naši partneri zo 7 krajín mimo EÚ pripravujú na hosťovanie expertných dobrovoľníkov. ADRA Slovensko ako jediná certifikovaná organizácia na Slovensku v rámci iniciatívy EUAV aktuálne pomáha 3 srbským organizáciám stať sa jej súčasťou. Konkrétne, tréningy pokrývali témy:

  1. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA. Vedeli ste, že štatisticky najviac úmrtí humanitárnych pracovníkov nie je zapríčinených ani exotickými chorobami či vojnovým útokom, ale dopravnými nehodami? Organizácie prechádzajúce certifikáciou musia dôkladne analyzovať všetky riziká a pripraviť opatrenia na ich predchádzanie.
  2. MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV A LOGISTIKA DOBROVOĽNÍCKEJ MISIE. Z niekoľkoročnej skúsenosti s vysielaním dobrovoľníkov vieme, aká je kľúčové nastavenie vzájomnej spolupráce, aby napr. humanitárna misia nestroskotala na medziľudských nedorozumeniach. Teda príčinách, ktoré sa dajú odvrátiť.
  3. S tým je spojená téma ANALÝZY POTRIEB. Hosťujúce organizácie musia prejsť sebareflexiou, vedieť pomenovať, v čom tkvejú ich slabé miesta pri napĺňaní svojich humanitárnych misií. Stret očakávaní organizácií ako aj dobrovoľníkov s realitou musí mať zjednocujúci moment. 

Dôležitou súčasťou spolupráce je i vzájomné zdieľanie skúsenosti v pomenovaných oblastiach. Naši partneri Ekumenska humanitarna organizacija, Merhamet Sandzak, Човекољубље – Čovekoljublje v oblasti humanitárnej pomoci pôsobia roky, čo je veľmi obohacujúci element tohto projektu. Všetky tri pracujú so širokou škálou zraniteľných skupín ako sú vojnou zasiahnuté obyvateľstvo či vnútorne presídlené komunity, seniori, rómske komunity, bývalí väzni a obete násilia. Veríme, že podobne ako skrz našu globálnu sieť Adra vďaka partnerstvu s Adra Srbsko môžeme pomáhať v aktuálnej neľahkej situácie s pandémiou koronavírusu v Srbsku, budeme môcť rozvíjať spoločné úsilie prostredníctvom budujúceho sa partnerstva v spojení s expertným EUAV dobrovoľníctvom aj s EHO, Merhamet a Covekoljublje.

 

Bližšie k cieľu 

29.9.2020

Náš partner, organizácia Човекољубље – Čovekoljublje, včera „podala certifikáciu“, ktorou sa uchádza o hosťovanie expertných dobrovoľníkov pod hlavičkou EU Aid Volunteers. My sme Čovekoljublje sprevádzali týmto procesom v podobe tréningov a mentoringu pri príprave interných pravidiel v oblasti bezpečnosti či špecifík manažmentu dobrovoľníckych vyslaní. 

Čovekoljublje pôsobí v Belehrade, v Srbsku už od roku 1991 a v oblasti humanitárnej pomoci má bohaté skúsenosti. Vo svojich počiatkoch pomáhala ľuďom zasiahnutými vojnou, dnes už v bývalej Juhoslávii. Posledné roky sa venuje rôznym zraniteľným skupinám ako sú obete násilia, seniori, bývalí väzni, uchádzači o azyl a mnoho ďalších. Viac o ich záslužných aktivitách sa môžete dozvedieť tu: https://www.covekoljublje.org/en/humanitarian-assisance

Držíme Čovekoljublje palce, aby boli úspešne certifikovaní a čoskoro mohli privítať prvých expertných EUAV dobrovoľníkov!

 

Podali sme ďalšiu certifikáciu

30.9.2020

Aj Ekumenska humanitarna organizacija, náš ďalší partner zo Srbska, úspešne odoslal svoju certifikáciu, ktorá neeurópskym humanitárnym organizáciám umožňuje hostiť expertných dobrovoľníkov z EÚ. Získanie takejto certifikácie je predpokladom bezpečnej a odbornej spôsobilosti na vykonávanie efektívnej humanitárnej práce so zapojením dobrovoľníka. 

 

Radi by sme Vám predstavili humanitárne zameranie nášho partnera EHO, s ktorým skrz dobrovoľnícke vyslanie, veríme, priložíme „ruky k dielu“ i my. EHO svoju sociálnu a humanitárnu pomoc realizuje v Novom Sade od roku 1993. Jeho práca je špecifická tým, že predstavuje spoluprácu cirkví, ktorá viedla k postupnému vytvoreniu diakonických skupín pozostávajúcich z 200 dobrovoľníkov rôznych vierovyznaní v regióne Vojvodina. Je dôkazom toho, že i tradičné sociálne štruktúry ako cirkvy dokážu byť hybnou silou v rozvoji občianskej spoločnosti. Príkladom ich práce je pomoc pri povodniach v roku 2014 či 2018 viac ako 5000 ľuďom v núdzi, či pri opravách 480 príbytkov. Materiálnu pomoc v podobe stravy alebo školských pomôcok poskytujú deťom zo sociálne vylúčených rómskych komunít. Zameranie ako i skupiny ľudí, ktorým sa venujú, je skutočne pestré. Spomenieme napríklad psycho-sociálnu pomoc, zdravotné konzultácie, pastoračná činnosť, potravinová pomoc, jazyková pomoc, pracovné poradenstvo a mnoho ďalších.

Držíme palce!

Do tretice, ďalšia podaná certifikácia

3.10.2020

Merhamet Sandzak je náš tretí srbský partner, ktorý sa uchádza o možnosť hostiť dobrovoľnícke posily z Európskej únie v Novom Pazare v regióne Sandžak. Organizácia Merhamet, tak ako EHO či Čovekoljublje, posledný polrok posilňovala svoje interné kapacity na budúce zapojenie expertných dobrovoľníkov. Ako presne by sa potenciálni dobrovoľníci mohli zapojiť, bude jednou z úloh v ďalšej fáze projektu. Zatiaľ Vám však viac predstavíme ich doterajšie aktivity a zameranie.

 

Humanitárne skúsenosti Merhamet získava už takmer 30 rokov, aj ich počiatky sa datujú do turbulentných časov vzniku samostatného Srbska. Aktuálne Merhamet poskytuje humanitárne a rozvojové aktivity v oblastiach ako je podpora infraštruktúry či zlepšovanie kvality života marginalizovaných skupín v mestských a vidieckych oblastiach. Z ich nedávnych výsledkov spomenieme napr. výstavbu 17 panelových domov pre rómsku komunitu v Novom Pazare či navrátilcov a vnútorne presídlené osoby z Kosova. Merhamet pomáha aj s odbornými či rekvalifikačnými školeniami 120 ťažko zamestnateľným osobám a 20 členom rómskej komunity. 

Do tretice, držíme palce, aby Merhamet získal certifikáciu.

 

Pripravujeme sa na ďalšie aktivity

17.12.2020

S partnermi v projekte XCHANGE, ktorého cieľom je pripraviť organizácie a nepriamo i komunity, s ktorými pracujú, na dlhodobé hosťovanie expertných EUAV dobrovoľníkov, sme sa stretli poslednýkrát v tomto roku. Ako inak, stretnutie sa uskutočnilo cez zoom platformu. Hovorili sme spolu o ďalších krokoch – príprave tréningu pre budúcich mentorov dobrovoľníkov a o mapovaní dobrých príkladov z praxe ako efektívne manažovať dobrovoľníkov. Rozlúčili sme sa s prianím, aby nám v tom ďalšom roku situácia dopriala pokračovať v aktivitách aj na osobných stretnutiach.

Príležitosť online dobrovoľníctva

9.2.2021

Náš partner ASPEm ponúka možnosť online dobrovoľníctva pre potreby nášho spoločného projektu XCHANGE, v ktorom my ako vysielajúce organizácie budujeme kapacity hostiteľských organizácií pre prijímanie európskych dobrovoľníkov. Hlavnou požiadavkou je znalosť angličtiny, španielčiny a taliančiny. Dobrovoľník/čka v rámci 6-10 hodín týždenne bude vypomáhať s tvorbou digitálnej knižnice nástrojov manažmentu dobrovoľníctva a s ďalšími úlohami. Trvanie je 6 mesiacov.  Viac informácií o výberovom procese tu. Podať prihlášku si môžete do 3.3.2021.

Úspešna certifikácia

5.3.2021

Veľmi sa tešíme, že naši partneri zo Srbska, menovite Merhamet Sandzak, Čovekoljublje a Ekumenska humanitarna organizacija získali certifikáciu v rámci programu EU Aid Volunteers, vďaka ktorej sa stali dôveryhodným partnerom pri hosťovaní expertných dobrovoľníkov z Európy. Získanie certifikácie je výsledkom práce počas minulého roka v tomto projekte, kde v sérii tréningov a počas individuálneho mentorovania pod vedením európskych organizácií tieto tri srbské, ale i ďalšie partnerské organizácie posilňovali svoje zručnosti, budovali procesy, vytvárali pravidlá, ktoré im pomôžu efektívne manažovať dobrovoľnícke vyslania podľa štandardov EÚ. 

Partnerom srdečne gratulujeme!

Podeľte sa s nami s dobrou praxou v manažmente dobrovoľníctva

6.5.2021

Príprava našich partnerov v nízko príjmových krajinách na hosťovanie budúcich dobrovoľníkov zďaleka nekončí získaním certifikácie. Naďalej pokračujeme sériou tréningov, ktoré prehĺbia zručnosti našich partnerov v oblasti inkluzívneho dobrovoľníctva, efektívnej komunikácie, uplatňovania informačných technológii v spojení s rôznymi aspektami dobrovoľníctva atď. Aktuálne realizujeme medzinárodný prieskum, ktorého cieľom je zmapovať príklady dobrej praxe v oblasti manažmentu dobrovoľníctva. Spolu s ďalšími 17 organizáciami z 10 krajín sveta mapujeme existujúce nástroje, manuály či  prípadové štúdie preukazujúce úspešné včlenenie dobrovoľníctva do každodennej práce organizácie, či spôsoby akými organizácie manažujú dobrovoľníkov.  Súčasťou je i dotazníkový prieskum, do ktorého sa môžu zapojiť aj organizácie zo Slovenska. Ak ňou ste, či takú poznáte, povzbuďte ju, aby nás kontaktovala. Cenné sú pre nás znalosti práce s dobrovoľníkmi ako na národnej, tak i na medzinárodnej úrovní. Ďakujeme!

 

Výzva pre organizácie: Pracujete s dobrovoľníkmi? Povedzte nám ako.

9.6.2021

Stále mapujeme príklady dobrej praxe v oblasti práce s dobrovoľníkmi. Podeľte sa o vaše skúsenosti, my ich ďalej zužitkujeme v prospech zefektívnenia práce našich partnerských organizácií z nízkopríjmových krajín, ktoré sa pripravujú na prijatie expertízy v podobe hostenia dobrovoľníkov z Európskej únie. Výstupom bude i digitálna knižnica. Ostáva posledných pár dni na zapojenie. Viac info poskytneme v správe (office@adra.sk). Ďakujeme!

Privítajme Eilidh, našu novú online dobrovoľníčku

09.07.2021

“Ahoj všetci! Volám sa Eilidh Rose MacEòghainn a som online EU Aid dobrovoľníčka v organizácií ASPEm. Som nepočujúca, pochádzam zo Škótska a zaujímam sa o prácu mimovládnych organizácií z EÚ vo svete. Nedávno som ukončila doktorandské štúdium zamerané na vzdelávanie a schopnosti nepočujúcich v kontexte globálneho juhu. Z tohto dôvodu by som sa rada dozvedela viac o procesoch, ktoré mimovládne organizácie v EÚ podnikajú pri spolupráci s mimovládnymi organizáciami v iných krajinách. Obzvlášť ma zaujíma to, ako organizácie zlepšujú svoju dostupnosť pre komunity nepočujúcich a osoby so zdravotným postihnutím. Do konca októbra budem asistovať projektovému konzorciu Xchange pri vytvorení online knižnice zdrojov o manažmente dobrovoľníkov.”

 

So slovenskými ADRA dobrovoľníkmi o dobrovoľníctve v zahraničí

6.8.2021

Letný 2-týždňový dobrovoľnícky tábor v Pohorelskej Maši sme ukončili prezentáciou o iniciatíve EU Aid Volunteers, ktorej súčasťou je okrem vysielania dobrovoľníkov z EÚ do nízko-príjmových krajín aj budovanie expertízy tamojších organizácií cestou tzv. certifikácie. Po dlhej dobe sme tak konečne mohli zrealizovať síce netypický, ale náš „ADRA večer“. Našim miestnym dobrovoľníkom sme priblížili ako celý cyklus vysielania funguje, čo všetko musia zapojené organizácie zvládnuť, aby mohli hostiť dobrovoľníka. Formou krátkych cvičení sme sa aj preniesli do kože budúcich dobrovoľníkov a ich hostiteľských organizácií. Na našej vlastnej skúsenosti z týchto dvoch týždňov v Maši sme pripravili tzv. needs assessment, teda hodnotenie potrieb domova sociálnych služieb Pohorelská Maša. V troch skupinkách sme analyzovali potreby domova z pohľadu klientov, personálu, ale aj dobrovoľníkov, a navrhli možné riešenia. 

Veríme, že diskusia bola príjemným ukončením našich dobrovoľníckych aktivít v Maši a zároveň podnetným povzbudením skúsiť dobrovoľníctvo i za hranicami Slovenska.

Návšteva slovenského veľvyslanectva v Belehrade 

7.9.2021

ADRA sa po dlhej pandemickej prestávke rozcestovala. Projektové manažérky Anna-Mária a Nikola sú práve v Srbsku, kde ich tento týždeň čaká ešte bohatý pracovný program. Včera absolvovali stretnutie na slovenskom zastupiteľskom úrade v Srbsku, ktorý je dôležitým partnerom všetkých našich aktivít v krajine. S veľvyslancom Fedorom Rosochom sme sa zhovárali o:

  • Budovaní kapacít miestnych humanitárnych organizácií Ekumenska humanitarna organizacija, Merhamet Sandzak a Човекољубље – Čovekoljublje
  • Plánovanom vyslaní dvoch slovenských dobrovoľníčok do Srbska 
  • Pomoci ľudom bez domova v Belehrade s ADRA Srbija 

Ďakujeme za príjemné stretnutie, konštruktívny rozhovor a dlhodobú spoluprácu! Viac aktualít zo srbskej cesty vám prinesieme už čoskoro!

 

Správy z našej cesty v Srbsku: Príprava miestnych humanitárnych organizácií na prijatie dobrovoľníkov

13.9.2021

Konečne sa nám podarilo vymeniť obrazovky počítačov za nenahraditeľné osobné stretnutia s našimi srbskými partnermi EHO, Merhamet a Čovekoljublje . Naše stretnutie pozostávalo z  tréningu a zdieľania skúseností v oblasti manažmentu dobrovoľníctva,  najmä na tému mentorovania, podpory profesionálneho a osobnostného rozvoja, ale i techník riadenia konfliktu. Taktiež sme spoločne prediskutovali adaptáciu na zmeny v programe EU Aid Volunteers, ktorý sa čoskoro pridruží k známejšiemu programu European Solidarity Corps.

Hostiteľská organizácia EHO nám predstavila svoje projekty, ktorými pomáha rómskym komunitám, seniorom, ohrozeným ženám a deťom, migrantom-navrátilcom a ďalším zraniteľným skupinám v Srbsku veľmi komplexnými a intenzívnymi aktivitami. Spomenieme napríklad program zlepšovania sociálno-ekonomickej  situácie marginalizovaných rodín v regióne Vojvodina. Pozostáva z pomoci deťom udržať sa, zlepšiť alebo integrovať do školského prostredia aj formou individuálneho mentorovania. Ich rodičom pomáhajú zabezpečiť si príjmy, napríklad formou mini-grantov na rozbeh ich vlastných živností či obdobných plánov podnikateľského charakteru.

Videli sme i priestory, v ktorých je okrem manažmentu projektov k dispozícii práčovňa pre sociálne znevýhodnených obyvateľov Nového Sadu či krajčírsky ateliér. V ateliéri nachádzajú povzbudivé prostredie ťažko zamestnateľné ženy a ženy prechádzajúce náročným životným obdobím, často s psychologickou traumou. Absolvujú tu kurzy šitia a následne vyhotovujú uniformy, ale aj módne oblečenie. 

Ľudsky príjemné bolo stretnúť a prihovoriť sa aj našim rodákom, srbským Slovákom, ktorí tú žijú od čias Márie Terézie a zapájajú sa intenzívne do programov pomoci zraniteľným skupinám práve aj v organizácii EHO.

Aby dobrovoľníctvo padlo na úrodnú pôdu

19.9.2021

Aj tak by sme mohli pomenovať to, čo v ADRA Slovensko dlhodobo robíme. Inými slovami, v našich projektoch podporených zo zdrojov Európskej únie odovzdávame nízko-príjmovým krajinám poznatky, nástroje a skúsenosti ako manažovať vyslanie dobrovoľníkov, aby prinieslo svoje ovocie. Práve o tom bola naša návšteva v Srbsku v rámci projektu Xchange. 

Naše prvé projektové stretnutie v dobe pandémie sa uskutočnilo v Novodom Sade a v Belehrade. Srdečne nás privítali kolegovia z EHO – Ekumenická humanitárna organizácia. EHO nám predstavili svoj tím a aktivity – 5 programových oblastí: 1) humanitárna práca, 2) medzináboženská a medzietnická spolupráca, 3) diakonia, 4) sociálna ochrana a 5) občianska spoločnosť, ktorými menia životy zraniteľných komunít ako sú Rómovia, ľudia so zdravotným znevýhodnením, deti a mládež vyrastajúce v nepriaznivom prostredí, migranti atď. My sme taktiež priblížili aktivity ADRA Slovensko. 

Toto stretnutie nám umožnila autentickejšie vnímať aktivity miestnych partnerov v prospech najzraniteľnejších skupín obyvateľstva Srbska. Potreba pomoci je intenzívna, robia sa záslužné činnosti, čo dáva potenciál poskytnúť našu pomoc práve prostredníctvom vyslania dobrovoľníkov. Rómovia, seniori, ženy, ľudia bez domova majú podobné, mnohokrát existenčné problémy ako i na Slovensku. Naša spolupráca tak môže byť vzájomne obohacujúca. Veríme, že ako spoločnosť sa môžeme rozvíjať iba vtedy, ak nezabúdame na tých najzraniteľnejších. 

V rámci tréningov sme školili o tom, ako podporovať dobrovoľníka, aby naplno rozvíjal svoj potenciál a obohatil tím organizácie a aj zraniteľných ľudí, ktorým sa venujú. Partneri uvítali naše rady a hlavne skúsenosti, v ktorých sme opisovali akým spôsobom sme prekonávali prekážky, ktorým môžu čeliť v súvislosti s dobrovoľníctvom. Viac očami objektívu nižšie!

 

Kolegyňa Anna-Mária sumarizuje aktivity spoločného projektu Exchange, ktorého súčasťou bolo i toto týždňové stretnutie. Projekt je súčasťou iniciatívy EU Aid Volunteers, ktorého cieľom je získanie certifikácie (úspešne za nami). Tá potvrdzuje zvládnutie manažmentu a štandardov pri hostení expertných dobrovoľníkov z EÚ. Aktuálne pokračujeme v prehlbovaní zručností formou tréningov a zdieľania skúseností.

 

 

Zľava stoja kolegovia z EHO, Milisav a Vedrana, ktorí sú priamo zapojení v projekte Xchange. Milisav tiež vedie projekt, ktorý podporuje reintegráciu sociálne znevýhodnených ľudí, tzv. „navrátilcov“ z Nemecka. Má bohaté skúsenosti v oblasti práce s mládežou a neformálnom vzdelávaní. Vedrana začínala v EHO ako dobrovoľníčka a aktuálne má na starosti prevenciu a pomoc deťom, ktoré sa ocitli na ulici. V strede riaditeľka EHO Anna, ktorá ju začala viesť práve v dobe pandémie. Anna je Slovenka žijúca v Srbsku, jej snahou je naďalej zveľaďovať a udržať podporu dôležitých programov EHO. A napokon naše kolegyne, Anna-Mária a Nikola z ADRA Slovensko.

 

„Wall of hope“ alebo „Stena nádeje“. Táto krásna stena sa nachádza v budove EHO a bola vytvorená priamo pri jej výstavbe v roku 2006. Budova bola postavená pre potreby organizácie vďaka podpore cirkevných donorov. Značne uľahčila koordináciu práce celého tímu, ktorý dovtedy fungoval v 8 prenajatých priestoroch roztrúsených po celom Novom Sade.

Stena príznačne vystihuje poslanie a víziu EHO – „Občianska spoločnosť podporujúca ľudskú dôstojnosť.“

 

Projektový tím ADRA Slovensko, Anna-Mária a Nikola, v strede spolu s kolegyňami z organizácie Čovekoljublje, Draganou a Milenou, ktorá sídli v Belehrade. Zľava a sprava kolegovia z EHO – Katalyn, Miroslava, Želka a z druhej strany Vedrana, Milisav a Mária. Na plátne v pozadí Albína a Ajša z Merhamet Sandžak z Nového Pazaru. Žiaľ, kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii boli kolegyne nútené ostať doma a pripojiť sa cez zoom platformu.

 

 

Tréningy sme začali témou „Manažment dobrovoľníkov“. V EUAV iniciatíve sú doň zapojené obe organizácie – vysielajúca a prijímajúca, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Kľúčovou činnosťou je okrem supervízie v oblasti dosahovania projektových cieľov hlavne mentorovanie, ktoré môže zmeniť celé vnímanie samotného projektu. Ak sa robí dobre, je predpokladom, že dobrovoľník sa bude cítiť vítaný, integrovaný, očakávaný, vypočutý, pochopený a podporovaný. To sú dôležité okolnosti, ktoré majú podiel na tom, že dobrovoľník úspešne realizuje aktivity a je motivovaný plne sa venovať projektu.

Počas mentorovania je potrebné nezanedbať dôležité kroky. V prvom rade je to pravidelný kontakt a reflexia uskutočnených aktivít. Na mesačnej báze sa mentor(ka) starostlivo zaujíma o úspechy, výzvy, ktorým dobrovoľník čelí, či už pri vykonávaní úloh, ale aj pri integrácii, prekonávaní kultúrneho šoku, vzťahoch, ktoré si buduje s miestnym tímom, ale aj členmi komunít. Často ide o rôzne zraniteľné skupiny. Okrem toho je to hodnotenie vyslania v jeho polovici, kedy je ešte čas odvrátiť nepriaznivý vývoj, hlavne ak aktivity nenapredujú podľa plánu, či nedosahuje želateľnú úroveň zručností definovaných v individualizovanom pláne rozvoja profesionálnych a osobnostných zručností dobrovoľníka samotného.

Kolegyniam Milene a Dragane z organizácie Čovekoljublje padlo načasovanie tréningu vhod. Práve od budúceho týždňa budú hostiť svoju prvú medzinárodnú dobrovoľníčku, a to našu Tamaru v rámci programu SlovakAid. Čoskoro sa teda môžete tešiť na informácie a sprostredkovanie zážitkov z ročného vyslania Tamary v meste Kragujevac.

Ďalšou kľúčovou oblasťou či zručnosťou je úspešne zvládnuť výzvy a konfliktné situácie, ktoré môžu nastať. Tie môžu prameniť v kultúrnych rozdieloch, nedostatočnej komunikácii či odlišnom chápaní súvislostí. Akým spôsobom konfliktom i predchádzať, ako ich eliminovať a vyriešiť, ak prvé dva mechanizmy zlyhajú, sme reflektovali v ďalšej časti tréningu.

 

 

Odľahčením týchto tém bola interaktívna aktivita, v rámci ktorej všetky tri organizácie vizuálnou formou odprezentovali charakteristické znaky kultúry ich regiónu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o kultúrnej rôznorodosti Srbska, ako napríklad:

– Vojvodina, kam patrí Novy Sad, v ktorom sídli EHO, uznáva práva 6 národnostných menšín, medzi ktoré patrí aj tá naša slovenská, čo umožňuje srbským Slovákom študovať v slovenčine a komunikovať v nej aj v úradnom styku. V Novom Sade sa organizuje populárny hudobný festival EXIT, ktorého vznik sa spája s demonštráciou študentov proti praktikám utláčajúcim slobodu a demokraciu.

– Merhamet Sandzak z Nového Pazaru nám porozprávali krásny príbeh o dobrovoľníčke, ktorej pomohli „nakopnúť“ jej talent zobrazovania špecifík rôznych miest pútavým spôsobom, čomu sa začala aj profesionálne venovať – tvorbou turistických sprievodcov. Počas jej vyslania v ich meste si dobrovoľníčka všimla miestny zvyk – vyzúvať si topánky pred vchodom. Pomohla im tak objaviť niečo, čo oni považovali za samozrejmé, no pre cudzincov zo západných krajín nevídané.

– kolegyňe z Čovekoljublje, ktorá okrem Belehradu pôsobí aj v Kragujevci, nám priblížili región Šumadija, ktorého centrom je práve toto mesto. Je to oblasť s nádhernou prírodou, charakteristická lesným porastom. Taktiež sme si vypočuli pieseň známej srbskej speváčky Olivery Katariny s názvom „Su, Su, Sumadijo“

 

Súčasťou tréningu boli i dve prípadové štúdie z praxe ADRA Slovensko. Na fotke diskutujeme práve o jednej z nich.

 

Záverečná časť nášho týždenného stretnutia sa venovala procesu tranzície programu EUAV do známejšieho programu European Solidarity Corps. Podmienkou zapojenia sa do programu je získanie tzv. Quality Label. Ide o zosúladenie a prispôsobenie dobrovoľníckej praxe v rámci ESC, ktorá sa mierne líši od tej v EUAV.

ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ V BELEHRADE

30.11.2021

Minulý týždeň sme opäť strávili v Srbsku, kde sme sa stretli s našimi partnerskými organizáciami Merhamet Sandzak – Oficijalna stranica,

Човекољубље – Philanthropy a Ekumenska humanitarna organizacija / Ecumenical Humanitarian Organization. Zrealizovali sme ďalšiu sériu tréningov a zdieľania skúseností v oblasti manažmentu dobrovoľníkov.

Všetky tri srbské organizácie vykonávajú aktivity s pomocou miestnych dobrovoľníkov. Pre nás bolo veľmi prínosné počuť ako dobrovoľníkov zapájajú napríklad pri integrácii tzv. navrátilcov, teda ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým sa nepodarilo získať azyl v západných krajinách a museli sa vrátiť do Srbska. Obzvlášť je tento proces náročný pre deti, keďže sú často poznačené traumami a necítia sa doma ani v Srbsku ani v krajine, do ktorej migrovali. Partneri sa jednoznačne zhodli, že bez podpornej siete miestnych dobrovoľníkov by tieto aktivity „nedali“.

Covekoljublje nám opísali svoj komplexný proces výberu, prípravy a trénovania dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú HIV pozitívnym ľuďom, či sú oporou ľudí v terminálnom štádiu života.

 

Ekumenska Humanitarna Organizacia opísala svoje dobrovoľnícke programy na tzv. peer-to-peer princípe, teda keď deti pomáhajú deťom zo znevýhodneného prostredia alebo seniori svojim rovesníkom.

 

Merhamet sa s nami podelili o ich skúsenosti so zapájaním dobrovoľníkov pri pomoci rómskym komunitám, ktoré sú taktiež navrátilcami. Rodinám pomáhajú s riešením bytovej situácie, dospelým so získavaním zručností pre trh práce a deťom pri vzdelávaní.

ADRA sa im snaží poskytnúť podporu formou vysielania dobrovoľníkov. Posledné dva roky vytvárame nástroje, procesy či budujeme spoločne zručnosti, aby bolo zapojenie dobrovoľníkov efektívne a prínosné. Zameriavame sa najmä na kontext prijatia zahraničných dobrovoľníkov, čo je cieľom nášho doterajšieho partnerstva. Podporu by uvítali formou hostenia zahraničných dobrovoľníkov s konkrétnou expertízou, ktorej majú nedostatok. Tentokrát sme preto uskutočnili tréningy zamerané na hodnotenie potrieb, monitorovanie a evaluáciu.

Na tréningu sa partneri naučili lepšie monitorovať a vyhodnotiť skutočný dopad práce dobrovoľníkov.

 

Partnerom sme tiež poskytli praktické nástroje, ktoré im pomôžu správne určiť profil dobrovoľníkov tak, aby ich expertíza zodpovedala potrebám miestnych komunít.

Všetky tri organizácie sú tzv. „grassroots“ organizácie, teda aktívne priamo medzi ľuďmi, a samozrejme tento aspekt sme nemohli vynechať. Spoločne sme navštívili nášho ďalšieho partnera, Adra Srbija, v teréne. Pod Brankovým mostom sme sledovali DrumoDom v akcii. Svojou účasťou nás potešila aj zástupkyňa slovenského veľvyslanectva v Srbku, pani Monika Podsklanová Šuhajdová.

Na terénnej návšteve organizácie ADRA Srbsko. V čase našej návštevy tím Drumodomu poskytoval pomoc jednému páru. Riaditeľ Igor Mitrovic našim partnerom vysvetlil, aké služby poskytujú ľuďom bez domova.

Návštevu v Srbsku sme využili aj na stretnutie s našimi dvoma SlovakAid dobrovoľníčkami Dominique a Tamarou, ktoré svoje dobrovoľnícke vyslania začali túto jeseň. Potešilo nás, že obe sa tu už celkom udomácnili, orientujú sa v poslaní svojich hostiteľských organizácií ADRA Srbsko a Covekoljublje a postupne získavajú praktické skúsenosti z terénu. 

Naše dobrovoľníčky Tamara (vľavo) a Dominique (uprostred) v Srbsku pomáhajú na humanitárnych a rozvojových projektoch vďaka podpore SlovakAid.

 

en_USEN