Ukrajina (Japan Platform)

Distribúcia potravín, hygieny a prostriedkov na prezimovanie

Projekt humanitárnej pomoci z dielne ADRA Japonsko, ADRA Slovensko a ADRA Ukrajina priamo nadväzuje na doterajšie aktivity a projekt realizovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR a ADRA International. Aktivity projektu majú za cieľ zlepšiť životné podmienky ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine počas zimných mesiacov. Projekt vznikol ako odozva na obavy z blížiacich sa zimných mesiacov a eskalácie konfliktu. O potrebe humanitárnej pomoci sa na vlastné oči presvedčil aj tím ADRA Japonsko, ktorý v auguste 2022 spolu s ADRA Slovensko navštívil partnerskú organizáciu ADRA Ukrajina a zúčastnil sa distribúcie pomoci a mapovania potrieb priamo v teréne.

Materiálna pomoc bude mať podobu rodinného balíka pomoci, obsahujúceho 14 kg trvanlivých potravín a základných hygienických potrieb a balíka s teplým oblečením a prostriedkami na ochranu pred chladom.

Zlepšenie životných podmienok počas zimných mesiacov

Prostredníctvom distribúcie potravín, hygienických potrieb a teplého oblečenia pomôže ADRA 71 280 ľuďom, ktorí boli v dôsledku vojny na Ukrajine nútení opustiť svoje domovy, alebo stratili prístup k základným potravinám. Projekt zabezpečí presídlencom teplé oblečenie, aby sa tak mohli ochrániť pred mrazivým počasím.

Zakúpené potraviny, hygienické potreby a oblečenie zabalíme v našom baliacom centre v Trenčíne. Pripravené balíky následne naložíme do kamiónov, ktoré odošleme do partnerskej organizácie ADRA na Ukrajine. 

Partnerská organizácia ADRA Ukrajina pravidelne mapuje potreby ľudí na Ukrajine, a našu pomoc odovzdáva tým najzraniteľnejším skupinám – presídlencom a ich rodinám oslobodených mestách a v oblastiach s obmedzeným prístupom k potravinám, ľuďom v úkrytoch a v centrách pomoci utečencom.

Súčasťou projektu je aj post-distribučný monitoring, ktorý overí efektívnosť humanitárnej pomoci.

Viac o našej pomoci ľuďom na úteku nájdete tu.

Situácia

Od začiatku vojny na Ukrajine sa humanitárna situácia v krajine zhoršuje a milióny ľudí sa snažia získať prístup k potravinovej pomoci, ktorá je nedostatočná alebo neexistujúca. 

Organizácia OSN odhaduje, že potravinovú pomoc a podporu v oblasti živobytia potrebuje už viac ako 12 miliónov ľudí na Ukrajine. Podľa prieskumov WFP, až jedna tretina domácností má neadekvátny prístup k potravinám a ich schopnosť udržať si primeranú úroveň nutričnej spotreby prudko klesá. Domácnosti si zadovažujú potraviny predovšetkým nákupom v obchodoch a platbou v hotovosti z vlastných zdrojov, no viac ako tretina ľudí nemá žiadny príjem, alebo je závislá na externej finančnej pomoci. Až jedna zo štyroch domácností si musí požičiavať peňažnú hotovosť a až tretina ľudí musela z dôvodu úteku zanechať hodnotné predmety vo svojich obydliach. Viac ako jedna tretina ľudí musela od začiatku vojny znížiť svoju dennú potravinovú spotrebu. 

Najviac ohrození sú tí, ktorí sa oddelili od svojich blízkych a od svojho bežného okruhu kontaktov. Odhady hovoria o viac ako 10 miliónoch vnútorne vysídlených osobách, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov museli presunúť do iných miest v rámci Ukrajiny, kde žijú v náhradnom ubytovaní a často v provizórnych podmienkach. Ceny potravín, ako aj nepotravinových tovarov neustále stúpajú a kúpna sila väčšiny obyvateľstva sa tak každým dňom zhoršuje. Časť ľudí zasiahnutých vojnou dostáva prostredníctvom zahraničných humanitárnych organizácií viacúčelovú peňažnú výpomoc, ktorá však má obmedzené využitie, nakoľko ceny tovarov neustále rastú a v niektorých miestach chýba prístup k základným tovarom.

Partneri

ADRA Slovensko realizuje projekt v spolupráci s partnerskými organizáciami ADRA JaponskoADRA Ukrajina

Projekt „Foods & NFIs Distribution Project for Ukraine War Victims,“ v trvaní 9/2022 – 1/2023, je realizovaný z prostriedkov Japan Platform.

Verejné obstarávanie

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie potravín a dodanie hygienických potrieb do balíkov humanitárnej pomoci“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH. Každá časť predmetu zákazky bola hodnotená samostatne.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia: 14.9.2022

ADRA realizuje projekt Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5) ktorý je financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom Dodanie potravín a dodanie hygienických potrieb do balíkov humanitárnej pomociv súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na obe časti predmetu zákazky.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 9.9.2022 do 24:00

E-mail: office@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: september 2022

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 26.8.2022

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – zverejnenie 22.8.2022

ADRA realizuje projekt Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Dodanie krabíc s potlačou“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 2.9.2022 do 12:00

E-mail: office@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: september 2022

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 22.8.2022

Darujte