Humanitárni dobrovoľníci – SuDHAV 3

Vysielanie humanitárnych a rozvojových dobrovoľníkov

ADRA Slovensko je zapojená do iniciatívy EU Aid Volunteers, v rámci ktorej trénujeme a vysielame európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín. V rámci projektu SUDHAV3 (Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteering 3) vysielame dobrovoľníkov do Albánska, Gruzínska a Turecka. Naši dobrovoľníci sa vo svojich miestnych hostiteľských organizáciách venujú asistencii pri projektovom manažmente, fundraisingu, ale aj priamej práci s beneficientmi. 

Situácia:

Neziskové organizácie v nízkopríjmových krajinách často čelia náročnej kombinácii potreby pomoci zraniteľným komunitám a nedostatku financií. Dôsledkom je nízky počet zamestnancov, ktorí čelia vysokej pracovnej vyťaženosti. Dobrovoľníci svoju hostiteľskú organizáciu podporujú, aby mohla ľuďom v núdzi pomáhať efektívnejšie či inovatívnejšie. Nikdy teda nenahrádzajú miestnych, ale im asistujú a prinášajú nové nápady a iné spôsoby nahliadania na problémy.  

Partneri

ADRA Slovensko, Adice (Francúzsko) a Mondo (Estónsko) administratívne zastrešujú projekty, vyberajú, školia a vysielajú dobrovoľníkov, následne ich na diaľku mentorujú a monitorujú priebeh ich pôsobenia.

Hostiteľské organizácie ADRA Albánsko, NCCS (Albánsko), Merkuri (Gruzínsko) a SPI (Turecko) dobrovoľníkov mentorujú a koordinujú ich prácu priamo v mieste vyslania.

Projekty sú financované Európskou komisiou a manažované agentúrou EACEA v spolupráci s DG EAC.

Podporte náš projekt

Ak sa chcete stať humanitárnym/rozvojovým dobrovoľníkom, sledujete náš web a Facebook, kde sa určite včas dozviete o otvorených pozíciách.

Fotografie a video

Súvisiace články

Produkty v HeLPshope