Libanon

WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon realizuje v obci Al Faour komplexnú intervenciu s cieľom zlepšiť kvalitu života, hygienické podmienky, prevenciu chorôb a bezpečnosť na verejných priestranstvách. Aktivity zahŕňajú budovanie prístupu ku kritickej infraštruktúre v sektoroch vody, sanitácie a obnoviteľnej elektrickej energie. Z projektu budú benefitovať ako hostiteľské komunity, tak aj sýrski utečenci a utečenky, ktorí bývajú v neformálnych stanových usadlostiach.

 

Inštalácia solárneho pouličného osvetlenia

Projekt zahŕňa inštaláciu 100 pouličných lámp so solárnym zdrojom v obci Al Faour, ktoré zvýšia bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách a prinesú udržateľný zdroj svetla do obce trpiacej nedostatkom a každodennými výpadkami elektrickej energie. Na jeseň 2021 udelila miestna samospráva súhlas na vybudovanie solárneho pouličného osvetlenia s cieľom sformulovať projekt solárneho osvetlenia tak, aby sa vyhlo akýmkoľvek bezpečnostným problémom. Po konzultáciách s expertným konzultantom bolo identifikované, kde presne sa bude osvetlenie inštalovať. Úspešná inštalácia osvetlenia by mala prebehnúť na jeseň 2022.

Inštalácia 100 solárnych pouličných lámp zvýši bezpečnosť a kvalitu života 9 375 jedincov (6 000 Libanončanov a Libanončaniek a 3 375 sýrskych utečencov a utečeniek).

 

Inštalácia vodojemu

V 3 vybraných neformálnych sýrskych utečeneckých usadlostiach v oblasti Bekaa ADRA zabezpečila vybudovanie vodojemu s objemom 10 000 litrov pre komunity, ktoré nedisponujú stálym a cenovo dostupným prístupom k pitnej a úžitkovej vode. Týmto spôsobom chce projekt zlepšiť hygienické podmienky a prevenciu chorôb, ale aj odbremeniť ženy a deti od neplatenej domácej práce, keďže to boli práve oni, ktoré museli nosiť veľké množstvá vody zo vzdialených zdrojov a ťažko dostupných lokalít. Vodojem je takisto napojený na solárne batérie, aby sa mohla voda čerpať aj počas častých výpadkov elektriny. Inštalácia vodojemu, ktorý je napojený na studňu, tak zabezpečí zásoby vody na pitie, varenie a osobnú hygienu pre 130 utečencov a utečeniek tvoriacich 24 sýrskych rodín v 3 neformálnych stanových usadlostiach.

 

Výstavba latrín

ADRA zabezpečila inštaláciu latrín, keďže mnohé sýrske rodiny, žijúce v neformálnych stanových usadlostiach, nemajú prístup k latrínam, a ak aj majú, tak ide najmä o staré, nefunkčné, alebo ďaleko umiestnené zariadenia. Obyvatelia sú tak zväčša nútení vykonávať potrebu na otvorenom priestranstve alebo v okolí svojich stan. Okrem toho, že takáto situácia seriózne ohrozuje ich zdravie, predstavuje taktiež hrozbu pre ich prostredie a dlhodobo degraduje pôdu. Vybudovanie latrín má teda za cieľ priniesť dôstojnejšie sanitárne podmienky a zvýšený hygienický štandard pre sýrske rodiny. 

Výstavbou nových, plechových latrín sme tak zabezpečili jednoduchý a bezpečný prístup k toalete pre 142 utečencov a utečeniek z 25 sýrskych rodín v 5 usadlostiach.

Od mája 2022 takisto prebiehajú aj praktické školenia, ktoré užívateľov zaučia, ako sa o latríny správne starať tak, aby z nich mohli profitovať dlhodobo. 

Situácia

Kríza v Libanone je jednou z najkomplexnejších humanitárnych kríz súčasnosti. Kvôli nepretržitým bojom v Sýrii bolo od roku 2011 vysídlených cca 13.5 milióna ľudí. Libanon, ktorý má 4 milióny obyvateľov, prijal cca 1.5 milióna sýrskych utečencov a je tak hostiteľom najväčšieho podielu utečencov na obyvateľa na svete. Vysoký počet utečencov je výzvou pre už beztak skúšanú libanonskú infraštruktúru, vrátane elektrických, vodovodných a sanitačných sietí. V kombinácií s oslabenými vládnymi inštitúciami, vysokou infláciou a nedostatkom pohonných látok, energie, materiálov a surovín pre bežné obyvateľstvo, existuje v Libanone akútna nutnosť komplexných humanitárnych intervencií. 

ADRA Slovensko pôsobí v Libanone od roku 2019 a spolu so svojim lokálnym partnerom, ADRA Libanon, sa snaží o adresovanie niektorých z dlhodobých humanitárnych problémov, ktoré sužujú najzraniteľnejšie hostiteľské a utečenecké komunity. Projekt WISE voľne nadväzuje na predošlý, úspešne zakončený projekt v Libanone, prostredníctvom ktorého v obci Hay Al Shaab Wal Zahraa ADRA vybudovala veľkokapacitnú nádrž na pitnú vodu o objeme 500 m3.

Partneri

ADRA Slovensko realizuje projekt v spolupráci s partnerskou organizáciou ADRA Libanon. Aktivity projektu sú podporované zo zdrojov SlovakAid v rámci projektu SAMRS/2021/HUM/1/8 – WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa.

Súvisiace články