ADRA priviezla z Rakúska pomoc pre domov „Dobrý Pastier“

Ako môžu v čase koronakrízy ľudia bez domova ostať doma? Otec Vladimír Maslák zasvätil svoj život pomoci ľuďom bez domova. V spolupráci s dobrovoľníkmi zrenovoval opustené budovy starého kláštora v Kláštore pod Znievom. Dnes poskytuje prístrešie a nový domov viac ako 500 ľuďom, ktorí sa rozhodli svoju minulosť nechať za bránami zariadenia a žiť prítomnosť. Pán Maslák nám vysvetlil: „Žiaden alkohol, to je u nás jedno z najdôležitejších pravidiel. To druhé je, že každý, kto k nám príde, musí pracovať.“

ADRA Rakúsko má svoju malú pobočku v zbore cirkvi Adventistov s.d. v mestečku Bruck an der Mur. Miestni veriaci sa venujú zbieraniu a triedeniu šatstva, obuvi a rôznych potrieb pre sociálne slabých. Prevádzkujú aj malý dobročinný obchodík. Keď počuli o potrebe šatstva a obuvi pre mužov, hneď zorganizovali zbierku.

Sme radi, že sme tieto dve dobročinné organizácie mohli spojiť. Tento týždeň teda naša žltá dodávka – ktorú sme mimochodom dostali k dispozícii tiež ako formu dobročinnosti od SPP-distribúcia – absolvovala cestu do Rakúska. Naložili nás až po strop. Kvalitné vytriedené šatstvo, obuv, prikrývky, zdravotnícke potreby. Večer naši dobrovoľníci dopravili a odovzdali pomoc priamo otcovi Maslákovi. Obyvatelia zariadenia hneď priložili ruky k dielu, aby všetko vyložili a ponosili do skladu.

Počas prvej vlny COVID-19 sme mali príležitosť pomôcť obyvateľom zariadenia vitamínmi. Sme radi, že práve v týchto chladných dňoch sme mohli vďaka medzinárodnej spolupráci priviezť zásielku teplého oblečenia, ktoré naozaj veľmi potrebujú. Znovu sme sa presvedčili, ako dobročinnosť spája a prekračuje všetky hranice – medziľudské, konfesijné i štátne…

en_USEN