Aktuálne výzvy na EU Aid Volunteers

Organizácia ADRA Slovensko sa v roku 2017 zapojila do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V roku 2019 sa zapojila do jeho pokračovania v podobe ďalšieho dvojročného projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action), v rámci ktorého už budú priamo vybraní kandidáti a kandidátky pripravovaní a vyslaní na svoju „misiu“ do post-konfliktných krajín. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ iniciatívy. Je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu dvanásť partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

O INICIATÍVE EU AID VOLUNTEERS

Iniciatíva EU Aid Volunteers je program EÚ na prípravu a vysielanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do certifikovaných organizácií, pôsobiacich mimo EÚ. Na výzvy programu EU Aid Volunteers môžu reagovať a prihlášku poslať občania hociktorej členskej krajiny EÚ aj ľudia s dlhodobým trvalým pobytom v krajinách EÚ.

Čo sa týka finančných aspektov dobrovoľníckeho pobytu, všetky náklady na pobyt dobrovoľníka či dobrovoľníčky sú plne hradené z programu (vycestovanie, ubytovanie, strava, poistenie, predvýjazdový tréning, mentoring počas pobytu, mesačný finančný príspevok / vreckové).

ADRA Slovensko bude vysielať v rámci projektu HVA celkovo päť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, troch v prvom kole (december 2018 – január 2019) a dvoch v druhom kole (marec – apríl 2019).

Na tejto stránke budú pribúdať aktuálne výzvy na dobrovoľnícke pozície, ktoré budeme postupne obsadzovať. Pravidelne nás preto sledujte!

 

AKTUÁLNE VÝZVY ZVEREJNENÉ!

1. Ak ste študovali žurnalistiku a interkultúrna komunikácia či prezentácia projektov je vašou silnou stránkou, potom skúste dobrovoľnícku pozíciu v gruzínskej organizácii MerkuriTakto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v gruzínskom Zugdidi. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Communications assistant (Gruzínsko, 12 mesiacov). 

2. Ak sa vyznáte v projektovom manažmente, tak naša partnerská organizácia ADRA Albania hľadá práve vás. Takto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v albánskej Tirane a regióne Kruja. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Assistant Project manager (Albánsko, 9 mesiacov).

3. V prvej výzve hľadala naša partnerská organizácia ADRA Albania niekoho na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Project development assistant (Albánsko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

4. Takisto sme hľadali v zime niekoho v rámci komplexnej sociálnej, no najmä zdravotnej podpory ľuďom s postihnutím či so zdravotnými ťažkosťami. Šlo o výzvu organizácie NCCS na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Occupational therapist (Albánsko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

5. No a nakoniec sme hľadali i človeka, ktorého baví finančné fungovanie a marketing sociálneho podniku v hlavnom meste Turecka, a chcel by zlepšiť predaj jeho produktov, a teda i spôsob obživy vylúčených ľudí. Takto vyzerá humanitárne dobrovoľníctvo v tureckom Istanbule. Šlo o ponuku Small Projects Istanbul na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Income generating activities & Livelihoods Assistant (Turecko, 12 mesiacov; výzva uzatvorená).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K VÝZVAM

Deadline na podanie žiadosti: 14. 04. 2019

Vyslanie: ½ Júla 2019 – ½ Júla 2020 (9 až 12 mesiacov)

Predvybraní kandidáti a kandidátky absolvujú tréning pre humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Bruseli.

Úspešný uchádzač alebo uchádzačka absolvuje pred vyslaním inštruktáž a/alebo stáž v ADRA Slovensko (½ Máj až ½ Júl).

Spojazdnili sme novú emailovú adresu: volunteering@adra.sk, lebo vieme, že v najbližších týždňoch od vás budeme dostávať veľa otázok, kvalitných motivačných listov a životopisov. Infopack k výzvam vo forme pdf si možno stiahnuť tu. Držíme prsty; dobrovoľníctvu zdar!

_____________________________________________________________________________
Projekt Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii) je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC).

 

en_USEN