Pomôžme spoločne Prešovčanom.

Výbuch a následný požiar bytovky v Prešove zobral desiatkam rodín strechu nad hlavou. ADRA vyjadruje ľútosť nad touto veľkou tragédiou, úprimnú sústrasť tým, ktorí stratili svojich najbližších. Myslíme aj na ranených a prajeme im skoré uzdravenie.

Nie je nám to ľahostajné. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle k zapojeniu sa do verejnej zbierky. Humanitárna organizácia ADRA Slovensko pre tento účel poskytuje oficiálny účet verejnej zbierky evidovanej MV SR pod č: 000-2019-035385. Svoj finančný dar môžete zaslať na účet verejnej zbierky: SK48 0200 0000 0049 7524 1312, VS: 035028 s poznámkou „Prešov“. Svojim príspevkom pomôžete rodinám, ktoré to teraz naozaj naliehavo potrebujú.

POZNÁMKA: Obrázok je stiahnutý z internetu dňa 6.12.2019 o 17:30 hod.

en_USEN