24. október – Deň OSN

Dňa 24.10.1945 vstúpila do platnosti Charta OSN. Odvtedy je 24. október dňom OSN.
Organizácia Spojených národov (OSN), po anglicky United Nations Organisation (UNO) je medzinárodná organizácia združujúca väčšinu štátov na Zemi, ktoré sa zaviazali spolupracovať pri podpore zásad a cieľov vytýčených v jej Charte. OSN bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov. Slovensko sa stalo členom Organizácie Spojených národov 19. januára 1993 ako nástupnícky štát Česko-Slovenska.
ADRA ako medzinárodná humanitárna a rozvojová agentúra svojou činnosťou tiež prispeva k misii a poslaniu OSN. Ako jeden z mnohých príkladov nech slúži náš projekt v Libanone, ktorám prispievame k SDG 6 – Zabezpečiť prístup k vode a hygiene pre všetkých.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

en_USEN