Ako vyzerá dobrovoľníctvo na Ukrajine

Na jeseň vyrazila (po dvojmesačnej povinnej stáži v kancelárii ADRA Slovensko) na svoj dobrovoľnícky projekt na Ukrajine rozvojová dobrovoľníčka Veronika Leitmanová. Tam bude priamo v Kyjeve deväť mesiacov pôsobiť (vďaka podpore SlovakAid) v miestnej organizácii „Institute Respublica“.

Ako hovorí sama Veronika: „Kyjev nie je iba mesto s bohatou históriou, zaujímavou architektúrou a skvelým jedlom. Je tam tiež kopec šikovných ľudí, ktorí sa snažia naplniť spoločný cieľ – zapojiť občanov Ukrajiny do vytvárania demokratických zmien v domovine, a to prostredníctvom zmien vo fungovaní štátneho systému. No takéto zmeny sa nerealizujú zo dňa na deň, ich uskutočnenie trvá niekoľko týždňov, mesiacov i rokov.“

Naša dobrovoľníčka Veronika Leitmanová pôsobí v skupine takýchto nadšencov. Pre „Institute Respublica“ realizuje rôzne projektové a administratívne úlohy, momentálne asi najviac pomáha pri prekladoch, prehlbovaní partnerstiev medzi lokálnymi iniciatívami a miestnou samosprávou, tiež na príprave podujatí a pri písaní projektov. Tie sú zamerané na podporu rozvoja a udržateľnosti rôznych partnerstiev – najmä lokálnych komunít s vládnymi orgánmi. Takisto sa snažia o zvýšenie účasti žien v rozhodovacích procesoch v krajine.

O pár mesiacov medzi aktivity našej Veroniky pribudne aj pomoc pri implementácii projektu Zvyšovania kapacít občianskej spoločnosti na Ukrajine, ktorý v roku 2019 realizuje v dvoch regiónoch (vojnovým konfliktom ovplyvnených) ADRA Slovensko spolu s partnermi a vďaka podpore Vyšehradského fondu i kórejského ministerstva zahraničných vecí.

Na jar 2019 budú vyhlásené nové výzvy na humanitárnych i rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Preto treba sledovať túto stránku a nebáť sa zapojiť do procesu zlepšovania životov núdznych.

Text a foto: ADRA tím

en_USEN