Dobrovoľníctvo v Ugande

V rámci iniciatívy EU Aid dobrovoľníci budeme už onedlho vysielať 3 dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do Ugandy. Počas predvýjazdovej prípravy navštívil riaditeľ ADRA, Stano Bielik, partnerské organizácie, v ktorých budú dobrovoľníci pôsobiť.

 
Samuel z organizácie Uganda Pioneers‘ Association ho povodil po slumoch na periférii Kampaly, v ktorých žijú tisíce ľudí v skromných príbytok, bez pôdy a s minimálnymi pracovnými príležitosťami. Život tu veru nie je ľahký. A práve preto tu pôsobia naši partneri:
 
Organizáciu Sustainable Youth Development Foundation založil Dixon v roku 2015. Celých 7 rokov pomáha deťom z ulice, a motivuje ich, aby získali aspoň základné vzdelanie a naučili sa nejaké praktické remeslo, ktoré by ich uživilo. V opačnom prípade sa z nich stanú tuláci, ktorí budú odkázaní na drobné krádeže, drogy a prostitúciu, tak ako aj mnohé iné deti bez vzdelania. Vďaka projektu SYDF sa deti a mládežníci učia jednoduché, ale praktické remeslá. Vyrábajú ekotašky, sandále, lepia knihy, alebo sa učia šiť. SYDF taktiež organizuje aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a dievčatám radí s periodickou hygienou. Za posledné roky tu pomoc našlo až 15 000 detí a mladých ľudí, ktorí sa tak dokázali postaviť na vlastné nohy a zabezepečiť si živobytie.
 
Organizácia MCAFS (Masanafu Child and Family Support) prevádzkuje tréningové centrum a knižnicu plnú učebníc, v ktorých pomáha deťom s doučovaním, učí ich základné hygienické návyky a vytvára bezpečné prostredie, aby sa tak aj problémové deti mohli postupne vrátiť k svojim rodinám a do školy.
 
Teší nás, že naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky budú môcť odovzdať svoje odborné skúsenosti a prispieť tak k rozvoju našich partnerských organizácií. Aj vďaka ich prínosu budú môcť naši partneri pomáhať v tomto neľahkom prostredí na periférii Kampaly ešte účinnejši.
 
– – –
Vysielanie dobrovoľníkov je súčasťou projektu #SuDHAV3 (Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3), ktorý je financovaný Európskou komisiou a spolufinancovaný zo zdrojov SlovakAid.

 

en_USEN