Experti zo strednej Európy učili Ukrajincov, ako vyťažiť z prehry

Ako sa učia humanitárne organizácie z vlastných chýb?

Táto otázka bola najviac diskutovanou na konferencii „Zlyhané projekty a nové prístupy“ (z anglického originálu Failed projects and New approaches), ktorá sa uskutočnila v Kyjeve v priestoroch Adventistickej agentúry pre rozvoj a pomoc na Ukrajine (ADRA Ukrajina). Konferencie s medzinárodnými trénermi zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov.

 

 

Daria Tikhonova, projektová manažérka ADRA Ukrajiny, ktorá konferenciu organizovala za ukrajinskú časť, ubezpečila: „Občianska verejnosť sa v poslednom čase rozvíjala aktívne, vykonali sa stovky projektov v rozličných krajinách, vrátane Ukrajiny. Je veľmi dôležité robiť to správne a poučiť sa z vlastných chýb a už ich viac neopakovať.“

Tréneri sa rozprávali o dôvodoch neúspechov implementácií projektov: slabé plánovanie, nedostatočná komunikácia či neúspešné partnerstvá.

 

Margaret Olasinska-Chart, vedúca organizácie Polish Medical Mission povedala, že niekedy je náročné nájsť porozumenie, keďže organizácie pracujú s rozličnými kultúrami, náboženstvami a tradíciami. Ale napriek neúspešným partnerstvám, napríklad s organizáciami v Afrike či Ázii je stále možné z nich benefitovať. Tiež zmienila, že problémy by mali byť vždy prediskutované: „Je to ako manželstvo. Musíte problémami prechádzať, rozprávať sa o nich, vyriešiť ich a pokračovať v partnerstve.“

Ďalšia trénerka, Kristýna Nnaji, vedúca vzdelávacieho oddelenia v ADRA Česká republika, podporila toto prirovnanie a potvrdila, že nie problém je sám o sebe neúspechom, ale skôr neochota či neschopnosť sa o ňom baviť. Kristýna rozprávala účastníkom konferencie o projektovom plánovaní a dôležitosti komunikácie v rovnakom čase. Za účelom implementácie dobrého projektu musíte byť schopný komunikovať s partnermi, či už  ide o ľudí z tímu, ale aj s ďalšími, ktorí môžu byť nápomocní.

 

 

„V rámci vašej organizácie musíte vytvoriť atmosféru, kde sú neúspechy vnímané normálne. Môže sa o nich diskutovať a môžu sa analyzovať.“ – povedal David Gál, riaditeľ medzinárodných programov v HBA (Hungarian Baptist Aid). Odborník hovoril o neúspechoch organizácie v implementácii troch projektov, a zároveň o tom, ako sa tieto chyby časom opravili a mnohému ich naučili. „Chcel by som podporiť všetky ukrajinské mimovládne organizácie: ak máte sen o vašej organizácii, ak niečo chcete robiť, niečo dosiahnuť, proste to spravte a uspejete.“ – povedal David Gál.

Odborníci sú presvedčení, že chyba je príležitosťou zastaviť sa a zanalyzovať situáciu. Neúspechy pomáhajú vidieť veci z iného uhla pohľadu, a sú štartovacím prvkom zmeny, ktorá vedie k budúcemu úspechu.

 

Milan Zbořil, odborník na partnerstvá a rozvoj občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe, spomenul ďalší dôvod pre neúspech. Ako ubezpečil, verejné organizácie by mali pomáhať ľuďom nielen pre nich niečo robiť, ale aj robiť s nimi. Je dôležité komunikovať s ľuďmi, aby sme vedeli, aký druh pomoci potrebujú. Opísal situáciu, ako si bol raz istý tým, že potreba miest je recyklácia odpadu a chýbajúci park. „Keď som sa začal rozprávať s ľuďmi, pochopil som, že sa mýlim. Ľudia na dedinách potrebovali chodník ku škole. Cez veľké bariny prichádzali deti do školy s mokrými nohami.“ – povedal Milan Zbořil. Následne v dedine postavili nielen chodník, ale aj námestie pred školou.

 

 

Čo bude ďalej?

Po konferencii bude nasledovať séria tréningov v Kyjeve, Kramatorsku a Slavyansku do leta 2018. Odborní školitelia budú lektorovať o tom, ako efektívne vyhľadávať zdroje, o projektovom manažmente a ako pracovať s dobrovoľníkmi. Po dokončení tréningového cyklu účastníci, ktorí sa ukážu ako najpripravenejší, budú môcť absolvovať odbornú návštevu v jednej z partnerských organizácií na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Všetky projektové aktivity sa odohrajú v rámci projektu „Zlepšenie manažmentu, fundraisingu a komunikácie občianskej verejnosti na Ukrajine“ (z anglického originálu Enhancing civil society’s management, fundraising and communication in Ukraine) – s finančnou podporou programu Vyšehradského fondu a Holandskej vlády. Projekt je implementovaný organizáciou ADRA Slovensko v spolupráci s partnermi PMM – Polish Medical Mission (Poľsko), ADRA Česká republika, HBA – Hungarian Baptist Aid (Maďarsko) a ADRA Ukrajina.

 

 

en_USEN