V Guzínsku pomáhame cez vzdelávanie

Predstavte si, že by ste ako pätnásťročný tínejdžer kvôli rusko-gruzínskej vojne museli opustiť svoj domov a utiecť so svojou rodinou. Zažili ste násilie a chudobu. Dnes máte 25, žijete v umelo vybudovanom osídlení pre vnútorných vysídlených ľudí (IDPs) a napriek všetkému to v živote nechcete vzdať.

Presne takýchto ľudí podporujeme v Gruzínsku prostredníctvom aktivít z projektu na budovanie kapacít. Ide o prevažne mladých ľudí, ktorí chcú začať podnikať, pričom nemyslia len na seba, ale aj na to, ako môžu prostredníctvom podnikania podporiť komunity, v ktorých žijú.


V máji sme v Gruzínsku trénovali základy sociálneho podnikania pomocou interaktívnych a zážitkových metód. Vyškolili sme 25 ľudí, niektorí z nich uvažujú o podnikaní, iní už začali. Ich nadšenie a odvaha, napriek situácii, v ktorej sa nachádzajú, je pre nás inšpiráciou a dáva našej práci ďalší zmysel.

Emócie, vyjednávanie, komunikácia a soft skills ako dôležité súčasti podnikania – aj to boli témy tréningov, ktoré v júli absolvovali účastníci projektu „Entepreneurial Education for Integration of War Affected Communicities“ v Gruzínsku.

Sme radi, že môžeme formálnymi aj neformálnymi tréningami odovzdávať skúsenosti ľuďom, ktorí chcú vo svojej krajine aj napriek ťažkostiam zostať a rozvíjať svoje podnikateľské aktivity

To všetko sa realizovalo s podporou Vyšehradského fondu v spolupráci s MZV Holandského kráľovstva.

 

 

 

en_USEN