Príprava na humanitárne dobrovoľníctvo v tureckom Istanbule

Naša kolegyňa sa nedávno vrátila z tzv. „preparatory visit“ z tureckého Istanbulu. Spolu s partnermi ADICE a MONDO z projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action) overovala v mimovládnej organizácii Small Projects Istanbul (SPI) podmienky na prijatie prvých humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (aké budú ich špecifické úlohy, pracovné prostredie, povolenie na pobyt atď.). Tí tam pocestujú po povinnej predvýjazdovej príprave v júli.
 

Organizácia SPI vznikla s cieľom pomoci sociálnej a ekonomickej integrácii sýrskych utečencov a utečeniek práve v Istanbule. Pracujú v nej prevažne mladí ľudia, veľká časť aktivít organizácie sa realizuje vďaka stovke lokálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Čoskoro v nej pribudnú i zahraničné posily – aj zo Slovenska – vďaka programu EU Aid volunteers. SPI prevádzkuje komunitné centrum, ktoré zabezpečuje dôstojnú integráciu a priestor pre živobytie prevažne pre sýrske vysídlené rodiny, ktoré sa snažia vybudovať si v Turecku svoj život nanovo.
 
 
 
SPI má na starosti i prevádzkovanie sociálneho podniku Muhra, kde pracujú sýrske ženy (prevažne utečenky) a vyrábajú tam šperky a textílie, ktoré sa potom predávajú záujemcom zo zahraničia cez eshop. Názov Muhra v arabčine znamená čosi ako „female horse“, čo má poukázať na neochvejnú ženskú silu. V dielni vznikli napríklad náušnice z kampane „Drop earrings not bombs“, ale i rôzne originálne potláčané textílie (tašky a tričká).
 
 
Popri práci v dielni si mladí ľudia (humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky) budú môcť vypočuť príbehy ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoju domovinu, pretože sa báli následkov vojny. Sú to smutné spomienky, ktorým európske ženy a muži nemusia na prvý posluch porozumieť – pre odlišný kultúrny, etnický, náboženský kontext. Práve preto je dôležitá predvýjazdová príprava v rámci manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva, aby na takéto situácie, rozhovory boli pripravení, kultúrne scitlivení a vyvarovali sa tak možným nedorozumeniam či konfliktom.
 
 
Zároveň môžu vyslaní mladí ľudia v multikultúrnom meste na pomedzí Európy a Ázie – v Istanbule – popri práci v medzinárodnom prostredí osobnostne rásť. Budú zapojení do koordinácie miestnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, do komunikácie so zraniteľnými skupinami, aj do propagácie sociálneho podnikania a etického nakupovania (počas propagácie produktou dielne Muhra). Empatia i schopnosť rýchlo sa adaptovať budú v tomto prostredí veľmi vítané.
Viac o dobrovoľníctve v tureckom Istanbule čoskoro na: https://www.adra.sk/dobrovolnicke_vyzvy/
 
Text: Boba M. Baluchová, Foto: ADRA tím

_____________________________________________________________________________
Naše aktivity v Istanbule sú súčasťou projektu Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii), ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC).

 
en_USEN