ADRA preventívne zdravotné opatrenia proti koronavírusu COVID-19

ADRA Slovensko má aktuálne svojich dobrovoľníkov vyslaných na zahraničných misiách v Albánsku, Gruzínsku, Moldavsku a Libanone. Aktuálne sa nenachádzajú v žiadnej oblasti postihnutej vírusom COVID-19, ale situáciu monitorujeme. ADRA International slúži aj v oblastiach, kde je rozšírený koronavírus. Preto v záujme ochrany zdravia svojich pracovníkov prijala preventívne opatrenia (viac o víruse na https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html).

1. Zahraničné cesty zamestnancov plánujeme iba po predchádzajúcej konzultácii s bezpečnostným konzultantom v krajine. Jednotlivé prípady posudzujeme na základe cieľovej krajiny, zdravotného stavu zamestnanca a podľa dôležitosti cesty. Vyhýbame sa cestám do rizikových oblastí.

2. Zamestnanci ADRA, ktorí napriek výskytu COVID-19 odchádzajú do rizikových oblastí, uzatvárajú nadštandardné cestovné zdravotné poistenie. Musia cestu zaregistrovať v databáze ministerstva zahraničných vecí. Okamžite po návrate na Slovensko musia navštíviť svojho obvodného lekára a v prípade podozrenia musia byť podrobení testovaniu na COVID-19, prípadne podrobení karanténe.

3. Všetci zamestnanci, ktorí vykazujú príznaky choroby, ako je horúčka alebo choroby dýchacích ciest, alebo ktorí boli v kontakte s osobami s rizikom respiračných chorôb, to musia nahlásiť riaditeľovi ADRA.

4. Od všetkých zamestnancov sa vyžaduje, aby uplatňovali dôsledne hygienické opatrenia ako hygienické správanie pri kašľaní a kýchaní, pravidelné umývanie rúk mydlom a používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu; nedotýkať sa rukami tváre, vyhýbať sa podávaniu rúk a pod.

(ilustračný obrázok prevzatý z internetu)

en_USEN