Memorandum o spolupráci

Ministerstvo vnútra SR podpísalo Memorandum o spolupráci s ADRA a 10-timi ďalšími neziskovými organizáciami.

Počas druhého dňa konferencie „Na spolupráci záleží – pracovná konferencia zástupcov MNO a občianskej spoločnosti,“ podpísal Roman Mikulec – minister vnútra SR Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny.
 
Hlavným motívom pre vznik memoranda práve preto boli skúsenosti zo začiatku roka 2022, keď po tom, čo Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, sa ukázali nedostatky, na ktoré štát nebol pripravený.
 
Memorandum jasne vymedzuje jednotlivé kompetencie ministerstva vnútra i 11 mimovládnych organizácií v oblastiach:
  • Koordinácie a poskytovania humanitárnej pomoci
  • Zabezpečenia náboru, zaškolenia a koordinácie dobrovoľníkov
  • Materiálno-technickej pomoci zo strany ministerstva
  • Zdieľania informácií o jednotlivých aktivitách a plánoch, naviazaných na vládou prijatý kontingenčný plán
„Napriek tomu, že snáď ešte nikdy od vzniku samostatného Slovenska neboli zákony upravované a prijaté v tak rekordnom čase, boli to práve mimovládne organizácie, ale aj samosprávy, ktoré ukázali obrovskú pružnosť v poskytovaní pomoci,“ hovorí minister vnútra Roman Mikulec. „Som naozaj rád, že taký dôležitý dokument vznikol, a že ukazuje silu partnerstva, rešpekt a uznáva kompetencie jednotlivých strán. Vo výsledku je dôležité ukázať, že nestojíme na opačných stranách barikád, ako to bolo rokmi zaužívané, ale že sa vieme spojiť, spolupracovať a využívať naše schopnosti pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Tak, aby sme z každej krízy vyšli silnejší,” uzavrel minister vnútra.

 

en_USEN