ADRA BUS nastupuje

HELP TEAM BUS ADRA už je po prestavbe k dispozícii na pomoc pri boji s pandémiou aj ako mobilná očkovacia jednotka.

Po pár týždňoch prác a schvaľovacích procesoch je náš HELP TEAM BUS pripravený nastúpiť do služby pre zdravotnícke tímy spolu s našimi partnermi. Autobus sa nám podarilo upraviť ako špeciálne vozidlo. Po vymontovaní nadbytočných sedadiel vznikol priestor pre dopravu tímu, laboratórna ambulancia pre vyšetrenia, očkovanie a odbery  priamo v teréne. Pomôžeme zaistiť potrebnú pomoc pre odľahlé dediny, osady, marginalizované skupiny, bezdomovcov a pod.

Na tomto projekte pomoci spolupracujeme s miestnymi samosprávami a poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti.

ADRA zabezpečuje:

  • Autobus so šoférom – preprava zdravotníckeho tímu počas výjazdu a zázemie mobilnej ambulancie
  • Inštalácia na mieste (markíza, stan… podľa miestnych podmienok a potrieb)
  • Technické zabezpečenie počas odberov (pripojenie k zdroju elektriny, logistika…)

Zdravotnícky tím partnerskej organizácie si zabezpečuje:

  • Odborný zdravotnícky personál
  • Zdravotnícky materiál (vakcíny, testy, lieky, ochranné pomôcky pre tím)
  • Organizáciu poskytovaných služieb

Koordinácia pomoci:

  • VUC v koordinácii s miestnou samosprávou a očkovacími centrami určia miesta výjazdov
  • Očkovací tím poskytovateľa zdravotnej starostlivosti koordinuje výjazd s tímom ADRA a cieľovým prijímateľom pomoci
  • Prijímateľ pomoci poskytne potrebnú logistickú a organizačnú súčinnosť na mieste. (parkovacie miesto, organizovanie klientov a pod.)

HELP TEAM BUS:

Autobus Karosa C 954 E – špeciálne  vozidlo – laboratórna prestavba s ambulanciou je vybavené nezávislým zdrojom elektrickej energie, chladničkou (aj na vakcíny), nezávislý zdroj vody, klimatizáciu…

Prepravná zóna pre tím max 8 ľudí + šofér je oddelená od ošetrovne.

Zázemie pre tím je oddelené od ošetrovne a tvorí ho kuchynka s jedálňou, pre občerstvenie, odpočinok a potrebnú administratívu.

Ambulancia má vlastný vstup. Je v nej laboratórna časť s dresom a teplou vodou, chladnička pre vakcíny, 3 pracoviská: pre lekára, zdravotnú sestru a administratívneho pracovníka. Môže slúžiť na vyšetrenia, očkovanie, odbery a pod.

Čakáreň tvorí vonkajšia markíza (5x3m) a k dispozícii je aj stan (6x3m). Pre imobilných slúži nájazdová rampa na schody.

Prvá pomoc: v zadnej časti je oddelená miestnosť s lehátkom a infúznym stojanom, pre prípad riešenia náhlych zdravotných problémov pacientov. 

 

Ambulancia sa môže využívať len v čase kedy mobilná očkovacia jednotka stojí. Nemôže slúžiť na prevoz pacientov, alebo ošetrovanie počas jazdy.

Pre viac informácií o možnostiach a podmienkach spolupráce ako aj koordináciu výjazdov nás kontaktujte na:

Mgr. Stanislav Bielik, stanislav.bielik@adra.sk, 0905 304 896

en_USEN