Noví farmári v Ugande

Na farme Kyjaka II. v Ugande sme slávnostne ukončili vzdelávací program a odovzdali absolventom certifikáty farmára.

Po šiestich mesiacoch vzdelávacieho programu v rámci projektu FOUR (Farming Oportunities for Uganda and Rwanda), ktorý realizovala ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Uganda s finančnou podporou donora SLOVAK AID sme počas slávnostného ceremoniálu odovzdali certifikáty 35 úspešným absolventom tréningov.

Aktivita bola súčasťou našej monitorovacej cesty v Ugande na farme, ktorú sme vybudovali ako súčasť projektu v utečeneckej oblasti Kyaka II. Absolventmi vzdelávacieho procesu sú utečenci, ktorí tu dostali príležitosť sa usadiť, spolu s miestnymi obyvateľmi. Každý z nich je trénerom pre vlastnú skupinu 10-15 susedov vo svojom okolí. Týmto spôsobom sme pomohli viac ako 550 rodinám naplno využívať pôdu okolo svojich obydlí tak, aby dokázali uživiť svoje rodiny a časť úrody aj predať na miestnych trhoch.

Okrem potrebného vzdelania a praktických skúseností dostali aj potrebné záhradnícke náradie, semienka a priesady pre naštartovanie vlastnej minifarmy.

Ceremoniálu sa zúčastnili aj predstavitelia OPM (kancelária premiéra pre utečencov), UNHCR a ďalší partneri projektu.

Absolventi aj naši partneri veľmi ocenili význam tohto projektu, ktorý namiesto toho aby ľuďom „rozdával ryby“ ich naučil ako „loviť ryby“ a tým im dal obživu na celý život.

Teraz je na nás a na našich partneroch, aby sme projekt ďalej rozvíjali. Našim cieľom je pokračovať s absolventmi kurzu, ktorí sa sami stali trénermi a pomôcť im zapojiť do procesu ďalšie stovky rodín. (V oblasti žije 123 000 utečencov a novousadlíkov…) Sme presvedčení, že najlepšia forma pomoci utečencom je podporiť ich, aby dokázali uživiť svoje rodiny v im prirodzenom prostredí.     

Aj vy môžete pomôcť aspoň jednej rodine dosiahnuť potravinovú sebestačnosť. Tréning pre jedného farmára vrátane záhradníckeho náradia, semienok a sadeníc má hodnotu 80 eur. Prispieť môžete prostredníctvom daru v našom HELPSHOPE, alebo sa môžete stať pravidelným prispievateľom pre našu humanitárnu pomoc v Africkej Ugande a Rwande príspevkom na účet: SK65 8330 0000 0020 0179 0154

 

en_USEN