Pokojné vianočné sviatky a úspešný rok prajeme – PF 2019

Osmičkový rok bol dôležitý nielen pre Slovensko, ale aj pre našu jubilujúcu organizáciu. Oslávili sme 25. výročie existencie.
Urobili sme tento rok kopec dobrej práce v oblasti pomoci núdznym doma (bezplatná práva pomoc, lokálne dobrovoľníctvo, integračný projekt, krízová intervencia v teréne – pomoc obetiam násilia, prevencia) i vo svete (príprava a vyslanie rozvojových dobrovoľníkov, manažment humanitárneho dobrovoľníctva, budovanie kapacít v krajinách Východného partnerstva, koniec HVM a začiatok HVA projektov, osveta).
Ďakujeme Vám za vašu podporu i pomoc v roku 2018 a do nového roka vám želáme len to najlepšie. Už 25 rokov pomáhame ľuďom v núdzi, meníme ich životy k lepšiemu. Ste v tom spolu s nami. Vážime si to a v našich aktivitách nepoľavíme.
en_USEN