Humanitárny tábor Pohorelská Maša

Milí dobrovoľníci,

Po rokoch obnovujeme aktivitu letných pracovných táborov ADRA pre mládež a dobrovoľníkov. Je to príležitosť urobiť niečo naozaj užitočné = zapojiť sa do praktickej pomoci ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Nebude to ľahké, pretože sa dotkneme utrpenia ľudí, na ktoré nepoznáme vysvetlenie ani reálne riešenie. Môžeme len na chvíľu prekonať sami seba a niekoľko dní pomáhať ako sa dá… Tábor pripravujeme ako medzinárodný, lebo záujem prejavili aj ADRA dobrovoľníci – mladí ľudia z Holandska, Talianska a Fínska.

Vraciame sa do Domova sociálnych služieb v Pohorelskej Maši, kde už v Minulosti ADRA pomáhala a na túto službu dodnes radi spomínajú. V tomto domove je 120 klientok s telesným a mentálnym postihnutím rôzneho stupňa – od samostatných až po ležiacich pacientov odkázaných na stálu pomoc. Naša služba bude zameraná na službu klientom ale aj praktické aktivity pri rekonštrukcii objektov domova a parku.

Záujemci kontaktujte nás na: stanislav.bielik@adra.sk. Záväzné prihlášky najneskôr do 31.1.2020

INFORMÁCIE:
KEDY: 9.-30. augusta 2020
KDE: Pohorelská Maša – Domov sociálnej starostlivosti
KTO: Vek min 18. rokov, zapojenie min. 1 týždeň. Kapacita 30 dobrovoľníkov.
PODMIENKY: Ubytovanie: Telocvičňa + stany, vlastné spacáky, zaistíme molitanové matrace, zabezpečená strava a pracovné pomôcky
NÁKLADY: Účastnícky poplatok: 30.-€, ostatné náklady ADRA a SZ CASD

en_USEN