Pomoc pre Cherson

Do novo-oslobodeného Chersonu sme priviezli pomoc pre 4 000 ľudí.

S našimi ukrajinskými kolegami z ADRA Ukrajina sme obyvateľom oslobodených miest v Chersonskej oblasti doručili 1 320 potravinových balíkov s trvanlivými potravinami a prostriedkami osobnej hygieny. Do samotného Chersonu sme priviezli 1 150 balíkov a do obce Čornobajivka 170 balíkov, pričom každej rodine bol pridelený jeden balík. Pomoc sme tak celkovo poskytli približne 4 000 obyvateľom v oslobodených oblastiach.
Chersonská oblasť zažíva aj po odstupe ruských vojsk humanitárnu katastrofu. Potravinové balíky sú preto určené predovšetkým tým najzraniteľnejším skupinám – seniorom, matkám s deťmi, ľuďom so špeciálnymi potrebami. Sme radi, že aj napriek zložitej situácii a surovému počasiu prebehla distribúcia úspešne.
 
Od začiatku projektu sme v spolupráci s ADRA Ukrajina poskytli potravinovú pomoc už približne 15 840 núdznym ľuďom v rôznych regiónoch Ukrajiny.
 
Od začiatku vojny si našu pomoc na Ukrajine prevzalo už vyše 83 160 ľudí.
 
Viac o našej pomoci Ukrajine sa dočítate tu.
 
. . .
Projekt „Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine,“ v trvaní 8/2022 – 4/2023, je financovaný z prostriedkov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, a realizovaný v spolupráci s ADRA Ukrajina.

 

en_USEN