Poďakovanie za pomoc Prešovčanom

Milí priatelia dobročinnosti.

Chceme vám vyjadriť veľký obdiv a poďakovanie za mimoriadnu obetavosť a štedrosť, ktorú ste prejavili svojimi príspevkami do verejnej zbierky, ktorú organizovala ADRA na podporu ľudí postihnutých tragickou explóziou a požiarom bytovky v Prešove. Verejnú zbierku sme ukončili k 31.1.2020. Celkový výnos tejto verejnej zbierky na účte organizácie ADRA je 14 853,92 €. Ďakujeme.

Prostriedky z tejto verejnej zbierky ADRA poskytne v plnej výške formou darovacích zmlúv priamo na osobné účty piatich konkrétnych postihnutých rodín/jednotlivcov, ktorých príbehy dôverne poznáme. Sú medzi nimi osamelí dôchodcovia, matka s dieťaťom, onkologický pacient, ľudia, ktorí nemajú blízkych, ktorí by im pomohli… Ich mená z pochopiteľných dôvodov nechceme zverejňovať.

Prostriedky sú určené na krytie ich nákladov spojených so zabezpečením náhradného bývania a na základné životné potreby.

Aj touto cestou chceme odovzdať úprimné poďakovanie od obdarovaných. Patrí všetkým vám, ktorí ste prispeli do verejnej zbierky a pomohli aspoň trochu zmierniť ich ťažké položenie.

Stanislav Bielik

en_USEN