Príbeh z Libanonu – Nissren

Počas pobytu našich libanonských kolegýň na Slovensku sme s nimi urobili rozhovor. Prečítajte si ako vníma Libanon projektová manažérka a terénna pracovníčka Nissren Jbara, ktorá riadi implementáciu nášho projektu v údolí Bekaa.

V júli do našej kancelárie prišla vzácna návšteva z Libanonu. Kolegyne z partnerskej organizácie ADRA Libanon – terénna pracovníčka Nissren Jbara a účtovníčka Jackline Girgis, sa u nás zúčastnili finančného tréningu a stretnutí k prebiehajúcemu humanitárnemu projektu, financovaného zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid. 

Našu humanitárnu intervenciu, zameranú na sanitáciu, hygienu a energeticky udržateľnú infraštruktúru uskutočňujeme v obci Al Faour. Medzi hlavné aktivity projektu patria inštalácia 30 latrín, vodojemu a 100 pouličných lámp na solárny pohon, ktoré budú slúžiť 9 375 zraniteľným libanonským rodinám a sýrskym utečencom, ktorí bývajú v okolitých neformálnych stanových usadlostiach.

Nissren Jbara: Práca v mimovládnom a humanitárnom sektore ma vždy priťahovala. Po vypuknutí sýrskej utečeneckej krízy som cítila potrebu zapojiť sa do aktivít, ktoré by pomohli utečencom. Do humanitárneho sveta som tak vstúpila v roku 2017, keď som začala pracovať pre ADRA Libanon.

Nissren (vľavo) počas slávnostného odovzdávania latrín v obci Al Faour.

Libanonská pobočka ADRA sa silno angažuje v sektoroch vzdelávania, WASH (voda, sanitácia a hygiena) a potravinovej bezpečnosti. Pôsobí však aj v krízových oblastiach – asistovala napríklad počas ničivých výbuchov v Bejrúte v roku 2020 a počas pandémie COVID-19 začala s krízovou intervenciou a distribúciou 70 hygienických balíkov pre 354 beneficientov.

V ADRA pôsobím ako projektová manažérka a terénna pracovníčka. Pracujem v údolí Bekaa, kde má ADRA svoju pobočku. Práve tu realizujeme náš spoločný projekt s ADRA Slovensko.

Projekt má tri hlavné ciele. Prvým je inštalácia 30 latrín pre sýrskych utečencov, žijúcich v neformálnych stanových usadlostiach (v čase rozhovoru sme akurát túto aktivitu dokončili; pozn. redakcie). 

Vľavo: V rámci projektu sme nainštalovali 30 latrín, ktoré sýrskym utečeneckým rodinám pomôžu so zlepšením ich hygienických štandardov. Vpravo: Vodojem poháňaný solárnym panelom zabezpečí rodinám pravidelný a bezpečný prístup k vode.

Druhou aktivitou, ktorú sme nedávno ukončili, je inštalácia vodojemu. Ten je napojený na existujúcu studňu v jednej zo stanových usadlostí. Každý stan je napojený na vodovod, a teda bude aj zásobovaný vodou. K vodojemu sme nainštalovali solárny panel, ktorý poháňa čerpadlo. Rodiny žijúce v stanoch tak budú mať pravidelný a bezpečný prísun vody. Bez vodojemu by tak boli odkázané na dovoz alebo kúpu balenej vody, čo je nielen drahé, a neekologické, ale z dlhodobého hľadiska aj neudržateľné.

Tretím cieľom je inštalácia 100 solárnych pouličných lámp v obci Al Faour. Lampami zabezpečíme prístup k energii počas dňa aj noci pre viac ako 9 000 obyvateľov. Znížime tým aj kriminalitu a počet prípadov rodovo podmieneného násilia, ako aj iných incidentov, s ktorými sa obyvatelia počas nočných hodín stretávajú.

Solárne lampy zabezpečia pouličné osvetlenie v obci Al Faour.

Naše aktivity sa do veľkej miery zameriavajú na výstavbu solárne poháňaných objektov. Fakt je ten, že solárne panely sú šetrnejšie k životnému prostrediu a oveľa udržateľnejšie. To však nie je všetko. V Libanone majú solárne lampy a vodojem na solárny pohon ešte jednu výhodu. Infraštruktúra v Libanone je preťažená a nestabilná. Práve preto zažívame časté výpadky elektriny. V obci Al Faour je situácia tak vážna, že elektrinu máme len pár hodín denne. Aby sme výpadky elektriny nahradili, musíme používať generátory. Vzhľadom na ekonomickú krízu, ktorá v Libanone panuje, je však palivo do generátorov príliš drahé. Mať tak solárny panel je nielen finančne efektívne, ale predstavuje taktiež stabilný a udržateľný zdroj dodávok energie.

Okrem toho, že v rámci tohto projektu zodpovedám za administratívnu implementáciu aktivít, pracujem aj priamo v teréne. Komunikujem s výrobcami, dodávateľmi, robotníkmi. Väčšina z nich sú muži. Práca v prevažne mužskom kolektíve je pre mnoho žien odradzujúca. V mojom prípade to tak nie je. Všetci sa totiž rešpektujeme. Som presvedčená, že dôvera medzi nami zohráva veľkú úlohu. Rovnako dôležité je, že vieme, čo od seba očakávať. Po tejto stránke ide všetko hladko a žiadne znevýhodnenia ako žena nepociťujem.

Nissren počas vzdelávacích aktivít s deťmi.

Dôvera je kľúčová aj pri práci s miestnymi komunitami. Nie je to však len tak. Zvyčajne si ju musíme istý čas budovať. Ľudia v obci Al Faour však boli vždy veľmi priateľskí, otvorení a dôverovali nám – je to aj preto, že majú rovnakú kultúru, rovnaké tradície, zdieľajú podobné zázemie a sme si veľmi podobní. 

Veľkou výhodou práci v teréne je, že keď sa zoznámite s miestnymi komunitami, spoznáte ich problémy a potreby, lepšie pochopíte aj to, kto sú a čo potrebujú. Napríklad počas posudzovania potrieb nášho projektu, nás oslovila jedna staršia žena, s požiadavkou, či by sme jej mohli nainštalovať nie tradičné arabské, ale francúzske záchodové sedadlo. Má totiž problémy s nohami. Na latrínu sme jej tak nainštalovali francúzske záchodové sedadlo a pani s ním bola veľmi spokojná. Bola nám veľmi vďačná a dokonca sa za nás aj pomodlila! Práve takéto skúseností ma presviedčajú, že moja práca je zmysluplná a má pozitívny dopad na ľudí v núdzi. 

V týchto časoch vidím zmysel svojej práce viac ako kedykoľvek predtým. V dôsledku sýrskej utečeneckej krízy, ktorá trvá od roku 2011, máme v Libanone viac ako 1,5 milióna utečencov. Je to najviac utečencov na jedného človeka na svete. Libanončania, ktorí mali už aj predtým obmedzené zdroje, sa o ne teraz musia deliť s utečencami. Znamená to teda, že pomoc potrebuje ešte viac ľudí ako predtým.

Okrem toho čelí Libanon od roku 2019 hlbokej hospodárskej kríze, ktorá sa týka všetkých, bez ohľadu na to, či ide o Libanončanov alebo sýrskych utečencov. Platy väčšiny obyvateľov sa pohybujú okolo 50 dolárov mesačne, čo je skoro nič v porovnaní s vysokými cenami. Pomoc potrebujú najmä tí, ktorí mali problémy už pred krízou.

Aby toho nebolo málo, vojna na Ukrajine zasiahla aj nás. Hospodárska kríza, ktorej čelíme, sa ešte prehĺbila. Aby sme mali chlieb a iné potraviny, sme závislí na dovoze obilnín z Ukrajiny. Teraz však mnohé pekárne zastavili výrobu a cena chleba tak rapídne stúpa. Pred krízou stál jeden balík chleba približne 1 500 libanonských libier a teraz je to už skoro 20 000! Pre bežného človeka je to extrémny skok.

Návšteva Miesta humanitárnej pomoci (Kto pomôže Ukrajine) v bratislavskom Auparku.

No a moja cesta na Slovensko? Okrem toho, že sa mi veľmi zapáčila Bratislava a jej čistota, vážim si najmä to, že som mala príležitosť rozvíjať naše pracovné vzťahy s kolegami z ADRA Slovensko a s donorom SlovakAid. Osobné stretnutia sú neoceniteľné. Stretnúť sa s nimi osobne bolo pre mňa veľmi dôležité a užitočné. Mám pocit, že sme sa o projektových veciach mohli porozprávať viac do hĺbky. Nie všetko sa dá prebrať cez ZOOM. Rovnako sme prediskutovali nový projekt, ktorý bude zameraný na budovanie ďalšej vodnej infraštruktúry pre Libanončanov a Sýrčanov. Na projekte budeme pracovať od decembra 2022 a bude opäť financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid. 

Nissren (vpravo) a Jackline (vľavo) počas návštevy na Slovensku. Nechýbal ani príjemne strávený čas v spoločnosti nášho projektového tímu Anny-Márie a Adriany (v strede).

Vzájomná dôvera a otvorenosť je pri takýchto projektoch nesmierne dôležitá. Len tak sa rodí úspešná spolupráca. Som veľmi rada, že som mala možnosť prísť na Slovensko, a som presvedčená, že moja návšteva nám pomohla prehĺbiť našu spoluprácu.

Aktivity projektu SAMRS/2021/HUM/1/8 – WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa sú financované zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

 

en_USEN