Rok vojny, rok pomoci

Od vypuknutia vojny na Ukrajine prešiel presne rok.

Ruská invázia zanechala tisíce mŕtvych a milióny v núdzi. Táto agresia spôsobila krízu nevídaných rozmerov, no rovnako v našej spoločnosti prebudila súcit a spolupatričnosť.
 
Ľuďom na Ukrajine pomáhame od začiatku vojny. Naša pomoc smerovala nasledovne:
  • Viac ako 150 000 ľuďom na Ukrajine sme rozdali 700 ton potravín, hygienických potrieb a oblečenia
  • Zdravotníckym zariadeniam a kolektívnym centrám sme odovzdali 70 generátorov
  • 3 nemocniciam sme odovzdali viac ako 50 ton zdravotníckych potrieb
  • Viac ako 10 000 odídencom sme na Slovensku poskytli materiálnu pomoc prostredníctvom našich ADRA DobroCentier a Kto pomôže Ukrajine Aupark
  • Tisícom ľudí na hraniciach sme poskytli urgentnú pomoc a psychosociálne poradenstvo

 

„Ako humanitárni pracovníci vidíme každodenné utrpenie detí, žien, mužov, starších či mladých ľudí zasiahnutých vojnou. Vidíme ničenie, násilie, smrť. Kým bude pokračovať vojna, bude pokračovať aj táto trauma. Je čas vrátiť nádej a mier do zničenej krajiny, a to na oboch stranách. Vyzývam všetkých rozhodujúcich aktérov, aby si pripomenuli zmysel života a otvorili cestu od tmy k svetlu. Moja srdečná vďaka a uznanie patrí všetkým, ktorí prispievajú k zmierneniu utrpenia a prinášajú nádej tým, ktorí ju už stratili. ADRA bude vytrvalo slúžiť a napĺňať svoje poslanie, ako je uvedené v motte ADRA: Spravodlivosť, súcit a láska,“ povedal Tomáš Petráček, vedúci oddelenia programov a núdzových opatrení ADRA Europe.

„Ozbrojený konflikt, ktorý sa začal pred rokom, ovplyvnil životy miliónov ľudí na Ukrajine. Utrpenie sa nemôže skončiť, ak bude vojna pokračovať. Jediný spôsob, ako zachovať životy a umožniť ľuďom dôstojný život, je dosiahnuť mier. Takto nemôžeme pokračovať. Budúcnosť budúcich generácií nemôže byť ohrozená,“ povedal João Martins, výkonný riaditeľ organizácie ADRA Europe.

Pomáhajte s nami. Zapojte sa do finančnej zbierky na pomoc Ukrajine alebo venujte dobročinný dar.

Ďakujeme

en_USEN