Slovensko a Japonsko pomáhajú Ukrajine

Solidaritu s ľuďmi na Ukrajine vyjadrila aj štátna tajomníčka Ingrid Brocková a japonský veľvyslanec J.E. Makoto Nakagawa.

Do prípravy humanitárnych balíkov pomoci v našom trenčianskom sklade sa dňa 20.12.2022 zapojila aj štátna tajomníčka, pani Ingrid Brocková a japonský veľvyslanec, pán J.E. Makoto Nakagawa z Japonského veľvyslanectva na Slovensku, a riaditeľ SlovakAid pán Tomáš Bokor. Týmto symbolickým gestom poukázali na to, že naše krajiny aj naďalej stoja pri Ukrajine a chcú pomáhať ľuďom, ktorí v dôsledku vojny prišli o prístup k najzákladnejším potrebám – jedlu, prostriedkom osobnej hygieny a teplému oblečeniu.
 
Počas návštevy sa predstavitelia oboch krajín mohli presvedčiť o tom, ako vyzerá naša humanitárna pomoc priamo v praxi, vypočuť si výzvy pred ktorými stojíme, ako aj dojemné príbehy našich ukrajinských zamestnancov, ktorí sa tak aktívne zapájajú do pomoci svojim krajanom na Ukrajine.
 
Ďakujeme donorovi SlovakAid, ktorý nám umožní vyslať 6 kamiónov s 7 920 potravinovými a hygienickými balíkmi, a pomôcť tak viac ako 23 000 presídlencom v novo-oslobodených oblastiach na Ukrajine, a donorom Japan Platform a ADRA Japonsko, vďaka ktorým odošleme ďalších 12 kamiónov s 15 840 potravinovými a hygienickými balíkmi, a pomôcť tak viac ako 47 500 presídlencom v bojmi zmietaných oblastiach na juhu a východe Ukrajiny. Presídlencom na Ukrajine zároveň odovzdáme 4 kamióny s teplým oblečením a generátormi, čím im pomôžeme prežiť surové zimné mesiace. Distribúciu na Ukrajine zabezpečujeme v spolupráci s partnerom ADRA Ukrajina.
 
Celková hodnota humanitárnej pomoci je viac ako 1 500 000 €.
 
Teší nás, že spájame ľudí a organizácie naprieč svetadielmi, a budujeme s nimi zmysluplné partnerstvá. Bez spolupráce a vzájomnej podpory by sme totiž v takejto miere pomáhať nevedeli.
 
Ďakujeme!
 
.  .  .
Projekt „Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine,“ v trvaní 8/2022 – 4/2023, je financovaný z prostriedkov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.
 
Projekt „Foods & NFIs Distribution Project for Ukraine War Victims“ je financovaný zo zdrojov Japan Platform a ADRA Japonsko.

en_USEN