Stáž v ADRA

Zuzka bola našou stážistkou tri mesiace. Po skončení svojej stáže sa rozhodla s nami ostať a pomôcť nám s manažmentom medzinárodných projektov.

Zuzana: Už od začiatku vysokej školy mi bolo jasné, že teoretické vedomosti sú potrebné, no reálne skúsenosti z praxe sú na nezaplatenie. A tak som popri štúdiu medzinárodných vzťahov v Brne začala hľadať príležitosť, ktorá by ma obohatila a umožnila mi sa osobne aj profesionálne rozvíjať. Dôležité pre mňa bolo, aby som získala nové skúsenosti a mala kontakt s medzinárodným prostredím. ADRA túto možnosť ponúkala a oblasť humanitárnej a rozvojovej pomoci mi prišla veľmi zaujímavou.

Počas stáže mala Zuzka možnosť pracovať na diaľku.

Moja stáž v ADRA trvala tri mesiace, pričom moja úloha spočívala najmä v podpore projektových manažérok a projektov, prostredníctvom ktorých ADRA vysiela do sveta humanitárnych dobrovoľníkov EU Aid Volunteers. Mala som na zodpovednosti mnoho administratívnych a prípravných činností, ktoré mi umožnili hlbšie porozumieť projektovému manažmentu v humanitárnej sfére. Taktiež som pripravovala projektové reporty, PR materiály a robila preklady dokumentov.

Aj napriek mnohým neočakávaným udalostiam, kedy bolo potrebné moje plné nasadenie, však musím oceniť časovú flexibilitu, ktorú mi ADRA ponúkla. Pracovnú dobu som si mohla nastaviť sama, podľa svojich študijných povinností.

Monitorovacia cesta do Gruzínska umožnila Zuzke vidieť realizáciu projektov priamo v teréne.

Keďže študujem v Brne, a organizácia aj naďalej funguje v hybridnom režime práce, pracovala som na diaľku aj ja. S projektovou manažérkou sme sa pravidelne stretávali na ZOOM-e. Vždy mi vysvetlila úlohy a poslala podklady, na ktorých som následne samostatne pracovala.

Stáž v ADRA bola pre mňa veľmi prínosnou aj preto, že som mala možnosť nahliadnuť do celkového chodu neziskovej organizácie. Po krátkom čase mi kolegyne začali zadávať úlohy, ktoré si vyžadovali veľkú zodpovednosť. Postupne som prebrala komunikáciou s medzinárodnými partnermi, a rovnako ma poverili aj mentoringom medzinárodných dobrovoľníčok. Aj keď som bolo zo začiatku trochu v strese, po pár dňoch som sa začala cítiť ako plnohodnotný člen tímu, čo ma veľmi tešilo. Taktiež som nadobudla určité sebavedomie v tom, čo robím. Je to najmä vďaka skvelým ľudom, ktorí v ADRA pracujú a vďaka dôvere, ktorú do mňa vložili.

Počas návštevy v Gruzínsku sa Zuzka (vľavo) stretla aj s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva.

Počas stáže som aktívne využívala svoju znalosť angličtiny, a nadobudla som viac poznatkov o neziskovom sektore a mnohých výzvach, ktorým dennodenne tieto organizácie čelia. Ich práca si vyžaduje veľkú mieru trpezlivosti.

Po skončení stáže mi ADRA dala možnosť pokračovať na pozícii asistentky projektového manažéra a koordinátora dobrovoľníkov. Mám teda viac povinností a zodpovedností, čo ma veľmi teší, keďže ma moja práca baví a napĺňa.

Ďalšie plány do budúcnosti zatiaľ nemám. Väčšina mojich kolegov strávila nejaký čas v zahraničí na dobrovoľníckych projektoch. Možno práve toto čaká aj mňa. Ale to ukáže čas. 

 

 

en_USEN