Svetový deň humanitárnej pomoci

Svetový deň humanitárnej pomoci (World Humanitarian Day) sa koná každý rok 19. augusta s cieľom vzdať hold pracovníkom, ktorí riskujú svoj život v humanitárnej službe, a vyjadriť podporu ľuďom postihnutým krízami po celom svete.

Ako humanitárni pracovníci so znepokojením sledujeme zhoršujúcu sa situáciu vo svete. Sme presvedčení, že povinnosťou nás – obyvateľov Európy, je pomáhať zlepšovať životné podmienky ľudí priamo v rozvojových krajinách tak, aby dokázali byť sebestační tam kde sú doma a neboli nútení stať sa utečencami. Pre napätie v krízových oblastiach sa výrazným spôsobom zhoršili aj podmienky a bezpečnosť humanitárnych pracovníkov.

Počas Svetového dňa pomoci 2019 osobitne oceňujeme prácu žien v krízových situáciách po celom svete. Zameriavame sa na neohrozené hrdinky, ktoré už dlho pracujú na frontových líniách vo svojich vlastných komunitách v najťažších terénoch, na tie, ktoré boli zranené vo vojne v Afganistane, na tie, čo trpeli hladom v Sahele, na tie, ktoré prišli o svoje domovy a živobytie na miestach ako je Stredoafrická republika, Južný Sudán, Sýria a Jemen. Vzdávame hold úsiliu humanitárnych pracovníčok z celého sveta, ktoré slúžia ľuďom v núdzi.

Ženy tvoria veľké podiel tých, ktorí riskujú svoj vlastný život, aby zachránili druhých. Často sú prvými, ktoré reagujú a poslednými, ktoré odchádzajú. Tieto ženy si zaslúžia úctu, nakoľko posilňujú globálnu humanitárnu odpoveď. A svetoví lídri, ako aj mimovládne organizácie, musia zabezpečiť aby sa im – a tiež všetkým humanitárnym organizáciám – poskytla ochrana, ktorú im zaručuje medzinárodné právo.

Podpora humanitárnej práce je prejavom ľudskosti a vzájomnej spolupatričnosti. Preto sme vďační všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí oceňujú a aj konkrétnym spôsobom podporujú našu službu.

en_USEN