ADRA Slovensko žije dobrovoľníctvom nielen počas Týždňa dobrovoľníctva

Naša organizácia sa dlhodobo venuje dobrovoľníčeniu a budovaniu kapacít v oblasti dobrovoľníctva, a to rovnako doma, ako v rozvojovom svete. Pričom dôsledná príprava, dbanie o bezpečnosť vyslaných mladých ľudí a podieľanie sa na zmysluplných projektoch je pre nás (počas manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok) dôležitá. Pred pár týždňami sme ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia – vysielajúca dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia – dostali dokonca certifikát od Európskej komisie. Onedlho vyšleme do sveta prvých humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (EU Aid volunteers). Dobré meno našej ADRA robia aj tí mladí ľudia, ktorí sú na dobrovoľníckej „misii“ práve teraz.

 

ADRA večery o dobrovoľníčení na Filipínach

Dobrovoľníčka Barborka Šišková sa osem mesiacov venovala rozvojovým projektom v kancelárii partnerskej organizácie ADRA Filipíny. Na dvoch ADRA večeroch s podnázvom ‘Filipíny – Za oponou raja’ v Bratislave a Košiciach prítomným hovorila aj o tom, ako počas svojich aktivít mala možnosť spoznať obyčajných ľudí, ktorí si nadovšetko ctia svoju rodinu, sú obetaví a srdeční, a to aj napriek častým prírodným katastrofám v ich domovine a pretrvávajúcej chudobe u väčšiny z nich.

 

Dôležitá práca s deťmi z albánskych komunít

Ďalšou ADRA dobrovoľníčkou je Veronika Zimová. V kancelárii partnerskej organizácie ADRA Albánsko sa podieľa na realizácii štyroch projektov – zameraných na prácu s deťmi – s poruchami učenia alebo z miestnych menšinových komunít. Krajina jej prirástla k srdcu a hoci je plná protikladov, neprestáva ju fascinovať. Veronika sa teší, že už začal školský rok a ona vyrazí z kancelárie opäť do terénu. Tešíme sa už teraz na jej ponávratové aktivity doma na Slovensku.

 

Ďalší dobrovoľník – pripravený pomáhať v Gruzínsku

Nedávno sme vyprevadili ďalšieho dobrovoľníka na svoj pobyt, tentoraz do Gruzínska. Udeje sa tak opäť vďaka podpore SlovakAid, ktorá financuje vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Martin Pavelka sa bude v Tserovani spolu s lokálnou organizáciou For Better Future venovať podpore sociálnych aktivít vnútorne presídlených ľudí (IDPs). Pred svojím odchodom absolvoval u nás v Bratislave predvýjazdové školenie a stáž, aby lepšie rozumel princípom efektívnej rozvojovej spolupráce, komunitnému rozvoju, ADRA projektom, aj práci s ľuďmi z rôznych kultúr, etnických či náboženských skupín.

 

Vylepšený dvor i záhrada pre starkých v Košiciach

Dobrovoľníčime naplno a pomáhame aj doma, na Slovensku. A to nielen počas jedného týždňa v roku! Dokazujú to aj mladí dobrovoľníci a dobrovoľníčky v Košiciach, ktorí sa odpútali od počítača, tabletu, mobilu či učebníc a aktívne sa zapojili do podujatia Týždeň dobrovoľníctva. Náš spolupracovník Peter Miľko z DC ADRA Košice si deň plný obetavej dobrovoľníckej práce a dobrých skutkov pochvaľuje: „V Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch sme starkým, ktorí tu našli svoj prechodný domov, upravili kvetinové záhony a upratali časť dvora. Ďakujeme MČ Košice-sever, že nám ponúkla možnosť – byť užitoční a spoločnou prácou stráviť takto jedno popoludnie.“

Text: Boba Markovič Baluchová a ADRA tím; Foto: Peter Miľko, Alena Horváthová a ADRA tím

 

 

en_USEN