Ukončenie a použitie verejnej zbierky pre Libanon

ADRA realizuje spoločnú humanitárnu pomoc v Libanonskom Bejrúte. Lokálne tímy posilnili špecialisti na krízovú pomoc so zahraničia. ADRA International využíva v Libanone prostriedky z grantov a zbierok, ktoré realizujú kancelárie ADRA po celom svete.

Na účte verejnej zbierky ADRA Slovakia pre Libanon sa k dátumu 17.9. 2020 vyzbieralo 8.180,50 €. Vďaka týmto prostriedkom sme mohli uskutočniť nákup a zásielku trvanlivých potravín, ktoré už boli distribuované dobrovoľníkmi v Bejrúte. Nakúpili sme aj zdravotnícke prístroje (germicídne žiariče) ktoré v najbližšej zásielke dopravíme pre miestne nemocnice, ktoré musia popri množstve zranených riešiť aj dôsledky pandémie COVID-19. Ostávajúce prostriedky venujeme na podporu projektu opráv poškodených domov.

Koordinačná porada tímu, ktorého súčasťou je aj ADRA Slovensko rieši každý týždeň aktuálne potreby. Medzinárodný krízový tím ADRA v Libanonskom Bejrúte pracuje na realizácii humanitárnych projektov a pripravuje systematickú rozvojovú pomoc, ktorá zahŕňa najmä:

  • Potravinová pomoc: distribúcia potravinových balíčkov a následne distribúcia platobných kariet a poukážok na nákup potravín pre postihnuté rodiny na obdobie najbližších 4 mesiacov
  • Opravy domov: finančná výpomoc pre cca 470 rodín na opravu ich domov
  • Zdravotnícky materiál: v najbližších dňoch sa realizuje doprava kontajnerov so zásielkou lekárskych prístrojov a zdravotníckeho vybavenia pre miestne nemocnice

Verejnú zbierku ukončíme k termínu 31.10. 2020. Dovtedy ešte môžete aj vy prispieť na zbierkový účet SK48 0200 0000 0049 7524 1312 variabilný symbol 035040 do poznámky uveďte „Libanon“.

[youtube_video] https://www.youtube.com/v/2_p0HSOntyk [/youtube_video]

en_USEN