Útoky na ženy-cudzinky vo verejnom priestore sa opakujú

Leto 2018 so sebou prinieslo ďalšie verbálne a fyzické útoky na ženy-cudzinky v uliciach centra mesta Bratislavy, a to aj pred zrakmi ich maloletých detí.

Pracovníčky ADRA Slovensko a OZ Marginál, ktoré sa dlhodobo venujú oblasti inklúzie ľudí, ktorým Slovenská republika udelila medzinárodnú ochranu, zaznamenali počas letných prázdnin už tretí útok na klientky ich integračného projektu STEP 3. Z troch útokov v priebehu mesiacov júl-august 2018 bolo v jednom prípade podávané trestné oznámenie a vo všetkých prípadoch sa spolupracuje so špecializovanou policajnou jednotkou NAKA.

Alarmujúcou skutočnosťou je, že sa napadnutia stali počas dňa, v ranných hodinách na rušných uliciach Bratislavy – na ceste do škôlky s maloletými deťmi a teda priamo pred ich očami. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o útočníkov-mužov vo veku do 30 rokov, hovoriacich slovenským jazykom. Útoky verbálnej a fyzickej povahy pred očami detí u nich môžu vyvolať dlhodobé traumy. Psychologička projektu STEP 3 Barbora Kuchárová hovorí: „Traumy, spojené s priamym násilím, môžu u detí zanechať hlboké zranenia na zvyšok života. Následná retraumatizácia alebo postraumatická stresová porucha sa môže prejavovať depresiou, panickou poruchou alebo až samovraždou.“ Zároveň je zamysleniahodné, prečo sú napádané ženy s deťmi. V dvoch z týchto troch prípadov sa jednalo o napadnutie somálskej matky so 6-ročným dieťaťom, a to najprv agresívnym a vulgárnym pokrikovaním; o niekoľko dní neskôr ďalší útočník toto 6-ročné dieťa na ulici sotil. Tretí prípad sa týkal irackej matky s dvoma maloletými deťmi, ktorá kočíkovala 5-mesačné dieťa a kráčala s 5-ročným synom do škôlky. Niekoľko metrov od škôlky túto kočíkujúcu matku zozadu od chrbta sotil neznámy muž, dožadujúci sa odpovedí ohľadne náboženstva / viery, krajiny pôvodu, a následne jej vulgárne nadával. Konkrétny útočník odišiel až vtedy, keď matka a aj jej 5-ročné dieťa zareagovali tým, že zavolajú políciu. Obe ženy-matky nosia hidžáb.

Riaditeľ humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA Slovensko, Daniel Kaba, je znepokojený útokmi, ktoré sa stali toto leto a hovorí: „Zvyšujúca sa periodicita útokov na naše klientky – ženy s medzinárodnou ochranou si vyžaduje väčšiu pozornosť i riešenie. Musíme spoločne scitlivovať verejnosť voči negatívnym náladám spoločnosti voči azylantom a azylantkám, ako aj cudzincom a cudzinkám vo všeobecnosti. Boli by sme radi, keby Slovensko bolo naďalej bezpečnou a priateľskou krajinou a keby určitá časť verejnosti nevnímala tých zopár utečencov v SR ako hrozbu.“

Terénna sociálna pracovníčka projektu STEP 3, Emília Trepáčová, dodáva: „Osobne si nemyslím, že útočníci vedia rozlíšiť alebo rozlišujú, či sa jedná o osobu s medzinárodnou ochranou, teda tzv. utečenca / utečenku alebo nie. Podstatným stretom je viditeľná inakosť, predovšetkým vo forme obliekania (hidžáb), vierovyznania, krajiny pôvodu, farby pleti. Nesmierne smutné a znepokujúce je, že si útočníci dovolia zaútočiť na ženu alebo matku pred očami dieťaťa, poprípade napadnú aj dieťa. Niektoré politické strany a politickí predstavitelia vo svojej rétorike neustále apelujú na bezpečnosť krajiny v kontexte migrácie. Paradoxom je, že niektorí cudzinci a cudzinky sa na Slovensku v bezpečí necítia, resp. v bezpečí nie sú.“

Text: ADRA Slovensko / E. Trepáčová, B.M. Baluchová, Foto: www.adra.sk/integracia

 

 

en_USEN