Výmena na poste riaditeľa, resp. riaditeľov ADRA Slovensko

Takto pred rokom oslávila humanitárna a rozvojová organizácia ADRA Slovensko 25. výročie svojej existencie. V týchto dňoch prechádza niekoľkými novými projektovými i personálnymi výzvami. Okrem prirodzených výmen (pre nástupy na materskú dovolenku) v takmer čisto ženskom kolektíve došlo aj ku zmene na poste riaditeľa, resp. riaditeľov.

 

Po viac ako piatich rokoch odišiel z ADRA Slovensko jej doterajší riaditeľ – Daniel Kaba. Práve on organizáciu v minulosti výrazne sprofesionalizoval a prispel k špecifikácii i špecializácii jednotlivých oddelení. Naštartoval program prípravy a vysielania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do nízkopríjmových krajín v dvoch schémach – SlovakAid aj EU Aid volunteers. Zároveň ako vyštudovaný právnik podporil vznik programov pomoci núdznym priamo na Slovensku v podobe bezplatnej právnej pomoci; bol tiež pri vzniku Krízového intervenčného tímu (KIT), ktorý komplexne pomáha obetiam domáceho a sexuálneho násilia.


Za Kabovho pôsobenia vzrástol počet zamestnancov a zamestnankýň v bratislavskej kancelárii z dvoch na jedenásť. Organizácia sa zároveň posúva k finančnej diverzifikácii z hľadiska počtu a rôznorodosti darcov, ako aj prístupu k financovaniu. Daniel Kaba však neopúšťa nadobro mimovládny sektor, práve naopak. Svoje nadobudnuté skúsenosti sa rozhodol zužitkovať na poste výkonného tajomníka Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, ktorá zastrešuje tri desiatky podobne ladených neziskoviek (vrátane ADRA Slovensko).


Od júna v kancelárii ADRA Slovensko začne naplno pôsobiť jej nový riaditeľ a štatutár Stanislav Bielik. Pozíciu predsedu správnej rady bude zastupovať František Kolesár. Obaja sú z CASD, ktorá je s ADRA neoddeliteľne spojená. ADRA Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete organizácií ADRA (Adventist Development and Relief Association), s ktorou aktívne spolupracuje.

Bola tiež vyčlenená v štruktúre organizácie i nová funkcia programového riaditeľa. Tú bude zastávať Branislav Strečanský, ktorý takmer dekádu pôsobil ako štátny radca na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Čo je však pre potreby ADRA ešte viac prínosné a dôležité, pán Strečanský sa dobre orientuje na africkom kontinente – tri roky pracoval pre rešpektovanú medzinárodnú humanitárnu organizáciu Medecins Sans Frontieres (Lekári bez hraníc). Skúsenosti z vedenia ľudí a projektov v nehostinnom teréne v Malawi, Sierra Leone, či Mozambiku čoskoro azda pretaví spolu s ADRA tímom do nových plánov v rámci rozvojovej spolupráce v Subsaharskej Afrike. ADRA sieť tam má dobré povedomie aj partnerov, preto by stálo zato opäť sa tam s nejakým „climate smart“ projektom vrátiť.

Prvé úlohy, ktoré nového riaditeľa, resp. riaditeľov toto leto čakajú, sú: zabezpečenie finančnej stability prostredníctvom pokračujúceho diverzifikovania zdrojov a posilnenie zviditeľnenia značky ADRA v slovenskej spoločnosti. Tiež budú viesť svoj tím počas implementácie rozbehnutých dobrovoľníckych a poradenských programov, ako aj nových projektov (poskytovanie humanitárnej pomoci v Libanone, ľudskoprávne vzdelávanie v SR atď.).

Doterajšiemu riaditeľovi ďakujeme za jeho prácu, nasadenie a želáme mu veľa úspechov na novom pôsobisku, kde sa naše cesty budú určite často pretínať. Novým riaditeľom prajeme veľa energie a pozitívnej odozvy na nové nápady, ako aj zrealizované podnety.

Text: Boba M. Baluchová, ADRA Slovensko; Foto: ADRA Slovensko, archívy D.K. a B.S.

en_USEN