Dobrovoľnícke vyslania v post-covid ére

Aktuálne a budúce výzvy pre vysielajúce a hostiteľské organizácie

Zamysleli ste sa niekedy nad dobrovoľníckymi misiami z perspektívy vysielajúcich a hostiteľských organizácií? Nie? Pridajte sa k nám a dozviete sa viac:

  • Aká je ich rola pri vyslaniach dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín
  • Ako komunikujú svoje úspechy aj neúspechy donorom či médiám
  • Ako by mali podporovať a motivovať dobrovoľníkov pred vyslaním, počas neho a po návrate
  • Ako ich prácu ovplyvnila pandémia a oveľa viac…

Pridajte sa 27. januára o 10:00 k nášmu 90-minútovému “okrúhlemu stolu” a vypočujte si rozprávanie našich 6 hostí – reprezentantov vysielajúcich organizácií z Estónska a Francúzska a hostiteľských organizácií z Albánska, Indie, Kene a Maroka. Diskusia vám pomôže lepšie porozumieť ich rolu v projektovom cycle dobrovoľníckych vyslaní, najmä v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers.

Diskusia bude v angličtine a francúzštine so simultánnym tlmočením.

Vysielajúce organizácie:

Elena Popescu, International Cooperation Project Manager, Association ADICE, Francúzsko

Francúzska organizácia ADICE vznikla v roku 1999 v Roubaix. Už viac ako 15 rokov je aktívna v implementácia projektov v oblasti humanitárnej pomoci, rozvoja a dobrovoľníctva. V rámci týchto projektov ADICE nadobudla úctyhodnú site partnerov v EÚ aj mimoeurópskych krajinách a 2 604 ľuďom umožnila absolvovať project medzinárodnej mobility do 75 krajín.

Ingird Varov, Project Manager, MTU Mondo, Estónsko

Mondo bolo založené v roku 2007 ako prvá humanitárna organizácia v Estónsku. Jej aktivity sú zamerané na rozvojovú spoluprácu, globálne vzdelávanie a humanitárnu pomoc, špecializujúc san a sektory Zdravie a Vzdelávanie. Momentálne Mondo implementuje projekty na Ukrajine, v Afganistane, Jordánsku, Libanone, Turecku, Mjanmarsku, Ghane, Keni a Ugande.

Hostiteľské organizácie:

Mahmoud Allioua, President, Association Isaaf Jera – Solidarité et Développement, Maroko

Isaaf Jerada vznikla v roku 2001 ako organizácia solidarity a sociálneho rozvoja. Cieľom jej aktivít je podpora ekonomického, sociálneho a ľudského rozvoja v provincii Jerada a v širšom regióne, reagujúc na potreby miestneho obyvateľstva.

Esther Naliaka Mumia, Project Director, Western Focus Community Organisation, Keňa

WEFOCO je komunitná organizácia v Shianda (západná Keňa), ktorú tvoria prevažne skupiny žien a sústreďujú sa na prácu so sirotami, rodinami  zasiahnutými HIV/AIDS a generovanie príjmu pre ľudí v núdzi. WEFOCO pravidelne hostí zahraničných dobrovoľníkov, ktorí prinášajú svoju expertízu v oblastiach ako vzdelávanie, krajčírstvo, dizajn, práca s komunitami, ekonómia či zdravotná starostlivosť.

Kristi Qendro, Program Director, ADRA Albania, Albánsko

Pobočka medzinárodnej siete ADRA bola v Albánsku založená v roku 1991 ako jedna z prvých albánskych neziskoviek a započala svoje humanitárne aktivity v mnohých krízových situáciách ako Shkodra záplavy či kosovská utečenecká kríza v 90. rokoch. ADRA Albánsko pracuje priamo so zraniteľnými komunitami, podporujúc lokálnu spoluprácu, ale má aj dlhoročnú skúsenosť s implementáciou medzinárodných projektov.

Moderátorka: Boba Markovič Baluchová

Boba M. Baluchová je komunikačnou manažérkou Ambrely – slovenskej platformy rozvojových organizácií. V minulosti pracovala v UNDP for Europe and CIS, Charita Slovensko, ADRA Slovensko a viaceré európske university. Boba tiež trénuje rozvojových dobrovoľníkov v oblasti komunitného rozvoja, globálnej žurnalistiky či médií a mediálnej gramotnosti.

AKO SA ZAREGISTROVAŤ:

Diskusia bude vedená cez Zoom. Link na pripojenie bude odoslaní len registrovaným účastníkom deň pred konaním udalosti. Registrácia je otvorená do 26.1.2021.

Registračný formulár v angličtine: https://forms.gle/srAe335fVKyyX3W6A

ALEBO registračný formulár vo francúzštine: https://forms.gle/yYuxSCc2Em7iMBep9

O NÁS

Túto udalosť organizujú tri humanitárne a rozvojové organizácie: ADRA Slovensko, ADICE – Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes, MTÜ Mondo.

Udalosť je súčasťou projektov HVA – Humanitarian Volunteers in Action a SUDHAV 3 – Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3. Viac informácií nájdete na: https://www.adra.sk/en/hva_humanitarian_volunteers_in_action/ 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej Komisie pod hlavičkou programu EU Aid Volunteers, riadeného agentúrou EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive) a DG EAC (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru). Viac informácií nájdete na: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteer_en 

Tešíme sa na vás!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.1.2021

Včera sme e-hostili medzinárodnú výmenu ľudí, ktorých spája dobrovoľnícky svet

Veľmi nás potešila vysoká účasť na včerajšom webinári „Dobrovoľnícke vyslania v (post)covid-19 ére.“ Viac ako 50 účastníkov z celého sveta sa zúčastnilo druhého online okrúhleho stola, na ktorom svoje skúsenosti a reflexie na súčasnú situáciu zdieľalo 6 hostí – zástupcov vysielajúcich organizácií (Adice z Francúzska, MTÜ Mondo z Estónska) a hostiteľských organizácií (ADRA Albánsko, Western Focus Community Organization Keňa, Isaaf Jerada  z Maroka, Osvswa – Orissa State Volunteers and Social Workers Association z Indie).

Diskutovali sme o súčasných a budúcich výzvach spojených s vysielaním EU Aid dobrovoľníkov aj z perspektívy projektovej implementácie, ale i o práci v teréne so zraniteľnými komunitami. Napokon sme zdieľali postrehy čo pozitívne si vziať z tejto novej situácie.

______________________________________________________________________________

Online udalosť je súčasťou projektu Humanitarian Volunteers in Action (Humanitárni dobrovoľníci v akcii), ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a riadený Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a od roku 2021 Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC).

 

en_USEN