HOVORME O NÁSILÍ NAHLAS – DISKUSIA PRE OBETE NÁSILIA

Pozývame vás na zaujímavú a potrebnú diskusiu HOVORME O NÁSILÍ NAHLAS, ktorá sa uskutoční už 23. novembra 2017 o 18,00 hod. v Komunitnom centre ÚNIK na Ferienčíkovej ul. 5 v Bratislave, Starom Meste. Ide o anonymnú diskusiu pre obete domáceho a sexuálneho násilia, v ktorej si budete môcť vypočuť názory a rady troch odborníčok aj samotnej obete násilia, ktorá dnes už žije svoj vlastný dôstojný život. Vstup je voľný, bez registrácie.

Plagát A3 k diskusii na stiahnutie/tlač

Leták A6 k diskusii na stiahnutie/tlač

Máš pocit, že niečo v tvojom vzťahu nie je v poriadku? Si obeťou domáceho či sexuálneho násilia? Vieš o niekom, kto toto prežíva? Nevieš, čo máš robiť – máš strach a obavy, že ak to oznámiš, môže ti násilník ublížiť alebo ti nikto neuverí?

Ticho ti nepomôže, povedz to nahlas. 

Príď medzi nás a vypočuj si tri odborníčky aj obeť násilia, ktorá dnes už žije svoj vlastný dôstojný život. Počúvaj, pýtaj sa, hovor a dozvieš sa, že nie si sama/sám a že tvoja situácia sa dá riešiť.

Každý má právo byť šťastný. Aj ty. 

 

Všetko, čo povieš, zostane medzi nami, v anonymnom, bezpečnom a dôvernom priestore. Všetko sa dá, len je potrebné hovoriť o tom nahlas.

Mgr. Daniela Borzová, Mgr. Ivana Klimentová, Mgr. Žofia Szapuová

V rámci diskusie budeme hovoriť o všetkých prostriedkoch zabezpečenia ochrany, nielen trestnoprávnych, ktoré má obeť násilia k dispozícii.

 

Prečo ADRA Slovensko organizuje diskusiu HOVORME O NÁSILÍ NAHLAS?

 

Od mája 2017 sa intenzívne venujeme právnej pomoci pre ľudí v núdzi, v rámci ktorej sme identifikovali potrebu hovoriť nahlas o násilí na ženách. Veríme, že táto odborná diskusia pomôže nájsť obetiam násilia odpovede na ich otázky, východisko z ich situácie a dá im nádej na lepší život. Viac o našej právnej pomoci pre ľudí v núdzi zistíte tu: www.adra.sk/pravna-pomoc-pre-ludi-v-nudzi/

Chcete podporiť našu prácu? Môžete tak urobiť teraz na >>www.adra.darujme.sk<<, kde nájdete jednoduchý online darovací systém. Ďakujeme, že pomáhate s nami.

 

 

Mgr. Daniela Borzová

Právnička, 7 rokov vyšetrovateľka PZ násilná kriminalita, špecializácia domáce násilie, výsluchy maloletých, doktorandské štúdium v oblasti trestného práva, publikačná činnosť v oblasti domáceho násilia, taktiky vyšetrovania vrátane detí, absolvované odborné vzdelávania v problematike domáceho násilia a násilia páchaného na ženách, pôsobila ako poradkyňa Národnej linky pre ženy, v súčasnosti spolupracuje s MVO pôsobiacich v problematike domáceho násilia vrátane priameho poskytovania právnych služieb pre BŽD, skončené UK v Bratislave, právo.

 

Mgr. Ivana Klimentová

Vyštudovala sociálnu prácu v Banskej Bystrici na Univerzite Matej Bela. Počas štúdia sa venovala marginalizovaným skupinám ako sú ľudia s postihnutím a deti s rôznymi druhmi hendikepu v rámci hipoterapie. Aktívne pôsobila v bansko-bystrickej scéne ako terénna sociálna pracovníčka v projekte V.I.S-Výmena ihiel a striekačiek v rámci prístupu Harm Reduction. Počas terénnej služby sa jej práca vyprofiloval na prácu so sex-workerkami a sex–workermi a dostala sa k ľudom, ktorí boli obchodovaní, kde sa stretla so všetkými formami násilia. Pôsobila ako vedúca poradne a krízová poradkyňa v poradni “ Žena v tiesni“, neskôr na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pôsobí ako sociálna pracovníčka a projektová manažérka v najväčšom bezpečnom ženskom dome na Slovensku. Akademicky pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa venuje vo svojej dizertačnej práci systémom poskytovania sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie.

 

Mgr. Žofia Szapuová

Vyštudovala psychológiu, v diplomovej práci sa venovala téme „Psychologické charakteristiky páchateľov násilnej trestnej činnosti voči ženám v partnerskom vzťahu.“ Rodová rovnosť a násilie páchané na ženách je pre ňu dôležitá problematika od začiatku svojich štúdií. Zapájala sa do rôznych projektov, kde mohla svoje znalosti rozšíriť a prehĺbiť, venovala sa aj výskumu a tvorbe štúdií, ako napr. Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – rómske ženy. Absolvovala mnohé kurzy a školenia, aby vedela poskytnúť ženám čo najšpecifickejšiu pomoc, takú ako naozaj potrebujú. Absolvovala kurzy ako Násilie páchané na ženách pre krízovú linku, Právne minimum v oblasti trestného práva a oblasti civilného, rodinného práva a sociálnoprávnej ochrany detí, Základy psychotraumatológie a základy krízovej intervencie. Praktické skúsenosti so ženami zažívajúcimi násilie nadobudla v Inštitúte pre výskum práce a rodiny ako poradkyňa na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie a v Bezpečnom ženskom domove MyMamy, kde absolvovala pracovnú stáž.

 

ADRA Slovakia

Profesionálna humanitárna a rozvojová organizácia, člen siete 130 pobočiek ADRA po celom svete. Už 25 rokov pomáhame na Slovensku aj v zahraničí, viac na www.adra.sk a www.facebook.com/adraslovensko

 

en_USEN