Na stáži v ADRA

Kika a Dominique u nás stážovali od februára do júna 2021. V rozhovore prezradia, ako zablúdili do ADRA, čo im táto stáž dala, a ako ovplyvnila ich ďalšie životné kroky. 

 

Dominique, Kika, predstavte sa nám na úvod. Kto ste, čo robíte, čo vás zaujíma?

D: Ahojte, volám sa Dominique a študujem európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Zaujímam sa o rozvojovú spoluprácu a pomoc znevýhodneným skupinám, čo ma aj priviedlo k tejto stáži. 

K: Volám sa Kika a som absolventkou odboru európskych štúdií na FSEV UK. Počas môjho štúdia som sa v rámci mojich záverečných prác zameriavala na témy ochrany osobných údajov. Približne rok som sa venovala factcheck-u, čím som (dúfam) prispievala v boji proti dezinformáciám. V posledných mesiacoch, aj vďaka ADRA, som sa začala viac zaujímať o humanitárnu a rozvojovú pomoc. Moje oddychové hobby zahŕňajú najmä veľa čítania a maľovanie. 

 

Prečo ste sa rozhodli prihlásiť na stáž v ADRA, aké ste mali očakávania? Splnili sa? Dala vám stáž možno aj niečo, čo ste neočakávali?

D: Na túto stáž som sa hlásila najmä preto, že som už dlhodobejšie sledovala aktivity rôznych slovenských aj medzinárodných rozvojových organizácií a ich práca mi prišla atraktívna, len som si nebola istá, z čoho presne pozostávala, keďže zvyčajne je prezentovaný až výsledok. Takže pre mňa bolo dôležité nahliadnuť do procesov, ktoré k tým výsledkom vedú. Úprimne, táto stáž mi toho dala oveľa viac ako som očakávala.  

K: Keďže som bola v poslednom ročníku, už počas leta som začala uvažovať nad mojím zameraním a pracovnou náplňou po štúdiu. V našom odbore je ťažké si nájsť uplatnenie hneď po skončení bez praxe. Nakoľko som mala predtým nejaké skúsenosti v neziskovom sektore, stáž v ADRA mi prišla ako vhodná príležitosť tieto skúsenosti zúročiť, ale aj nadobudnúť nové a rozvíjať sa. Samozrejme prácu ADRA som sledovala na sociálnych sieťach dlhodobo, ich projekty sa mi vždy páčili a aj ich rýchla adaptácia na aktuálne problémy, napr. pandémia. Predstavovala som si, že by bolo super byť tohto súčasťou. Moje očakávania ale neboli vysoké, mala som negatívne predsudky o stážovaní v tak známej organizácii na Slovensku. Zároveň som mala aj veľký rešpekt a obavy, či budem vedieť splniť požiadavky. Ani jedna z týchto vecí sa nenaplnila, všetci v ADRA sa nám plne venovali, vysvetľovali a naučili. Nebolo to teda tak, že len my sme pracovali pre nich, ale aj oni posúvali ich skúsenosti a vedomosti nám.

Kika (vľavo) a Dominique (vpravo) sa práve pridali k ADRA tímu a zoznamujú sa s našimi projektami.

 

Čomu ste sa v rámci stáže venovali? Koľko času ste cca investovali do stáže za týždeň?

D: Náplň stáže bola rôznorodá, ako aj jej časová náročnosť. Pomáhali sme s prekladmi projektových žiadostí a rôznych dokumentov z a do angličtiny, pomáhala som s prípravou a propagáciou online webinára, pripravila som informačnú brožúru pre dobrovoľníkov prichádzajúcich na Slovensko a merch k projektu FOUR – Farming Opportunities for Uganda and Rwanda. Samozrejme, bolo toho viac, no tieto aktivity mi napadli ako prvé. Časovo to vychádzalo v priemere cca 15 hodín týždenne, no stáž sme o  2 mesiace predlžovali a aj vyťaženie sa mierne znížilo. Ale kolegyne v ADRA nám vždy pripomínajú, že sa pre nás niečo nájde, ak by sme chceli. A nie sú to iba nepodstatné úlohy na vyplnenie času. 

K: Myslím, že to bolo tak 10 hodín týždenne v priemere, niekedy viac a niekedy menej. Moje úlohy boli rôzne: pracovala som na preklade projektových žiadostí, spolupodieľala som sa aj na vytváraní reportov z projektov, editovala ADRA blogy, a omnoho viac. Keď bolo treba, pomáhali sme aj ad hoc, bolo to teda dynamické a to sa mi na tom veľmi páčilo.

 

Čo sa vám na stáži páčilo najviac a prečo?

D: Najviac sa mi páčilo, že na začiatku stáže som mala možnosť určiť si okruhy záujmu a ciele. Tieto preferencie boli počas stáže brané do úvahy a mali sme aj niekoľko tréningov, kde nám boli vysvetlené rôzne témy týkajúce sa projektov a projektových žiadostí. Taktiež sú všetci v ADRA veľmi milí a príjemní ľudia.

K: Asi celkovo vidieť a zažiť ako funguje neziskový sektor, humanitárna a rozvojová pomoc na Slovensku, ako prebieha celý proces od vytvárania projektu až po jeho implementáciu. Každý piatok sme sa stretávali a dievčatá (projektové manažérky ADRA) nás učili o projektových žiadostiach, ako majú správne vyzerať, ako ich vyplniť tak, aby boli úspešné. Zúčastnili sme sa aj rôznych webinárov, školení, alebo aj stretnutí s partnermi. Na každé jedno stretnutie, akéhokoľvek typu, som sa vždy tešila, lebo som nadobudla rýchlo pocit, že som súčasťou tímu ADRA.

 

Čo sa vám naopak páčilo najmenej a prečo? Zmenili, pridali by ste niečo k vašim aktivitám?

D: Najmenej sa mi páčilo, že sme kvôli pandémii nemohli byť v osobnom kontakte.

K: Nepáčil sa mi homeoffice. Protipandemické opatrenia boli prísne na to, aby sme fungovali v kancelárii a to trochu ľutujem. Napriek tomu sme aj online dokázali plnohodnotne fungovať, a nemalo to žiaden vplyv na kvalitu našej stáže, ale chýbal mi ten osobný kontakt.

 

Odporučili by ste podobnú stáž vašim spolužiakom, kamarátom? Ak áno, pre koho je takáto stáž podľa vás vhodná?

D: Určite by som túto stáž odporučila všetkým, ktorých zaujíma rozvojová spolupráca a aktivity ADRA Slovensko. Myslím si, že stáž je vhodná pre ľudí s úprimným záujmom o dané témy a s chuťou učiť sa.

K: Určite áno! Myslím si, že táto stáž je vhodná pre každého, koho aspoň máličko zaujíma táto oblasť a kto má chuť spoznávať a učiť sa nové veci.

 

Čím vás stáž obohatila? Aké znalosti a zručnosti ste získali a ako ich plánujete využiť v budúcnosti?

K: Všetky stretnutia, ktoré sme mali s tímom, boli obohacujúce. Už vieme, ako sformulovať myšlienku projektu do projektovej žiadosti tak, aby sme ju vedeli aj úspešne vykonať v praxi. Už vieme, že pracovať v oblasti humanitárnej pomoci a rozvoju je síce osožné a dynamické, ale skrýva v sebe veľa administratívy, byrokracie, flexibility, času a nečakaných zvratov a problémov. A samozrejme, naučili sme sa ako prispievať k lepšiemu svetu a pomáhať tým, ktorí sa nemajú tak dobre ako my.

 

Bola stáž pre vás motiváciou, inšpiráciou hľadať aj ďalšie príležitosti v sektore humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce?

D: Určite áno. Táto stáž mi pomohla utvrdiť sa v tom, že by som sa chcela týmto smerom uberať aj po skončení štúdia.

K: Áno. Počas týchto mesiacov som si uvedomila, že aj práca na plný úväzok v sektore by ma napĺňala. 

Kika a Dominique (uprostred) spolu s našimi projektovými manažérkami skúšajú nové ADRA vesty, ktoré stážistky pomohli zaobstarať.

 

Prečo je podľa vás dôležité venovať sa humanitárnej pomoci a rozvoju?

D: Pretože každý jeden človek má právo na naplnenie jeho základných potrieb bez ohľadu na to, v ktorom štáte žije. 

K: Je dôležité si uvedomiť, že aj keď sa stále na niečo sťažujeme, Slovensko patrí medzi najrozvinutejšie krajiny sveta. Kedysi to tak nebolo a aj my vďaka tej pomoci, ktorú sme dostávali od iných, sme teraz tam, kde sme. Rozvojovou pomocou prispievame k budovaniu lepšej spoločnosti a nažívaniu v mieri a stabilite. Humanitárna pomoc je dôležitá z etického a morálneho hľadiska, lebo pomáhať je ľudské a civilizované. Jednoducho povedané, robíme svet lepším miestom.

 

Aké máte plány po ukončení stáže? Kam povedú vaše kroky nasledujúce mesiace?

D: Momentálne sa hlásim ako rozvojová dobrovoľníčka do Srbska (tak dúfam, že tam) a určite budem hľadať aj ďalšie cesty ako získať potrebné skúsenosti na uplatnenie sa v tomto sektore.

K: Keďže v tom istom čase ako končím túto stáž, končím aj moje štúdium, chcela by som sa uplatniť na trhu práce práve v oblasti rozvoja a humanitárnej pomoci. Momentálne zvažujem využitie absolventskej stáže cez Erasmus+ v inej neziskovke v tejto oblasti v zahraničí. Verím, že časom si vybudujem dostatočné sebavedomie absolvovať aj dobrovoľníctvo. Príležitostí je mnoho, stačí si už len vybrať. Ďakujem celému tímu ADRA za skvelú stáž.  Som vďačná, že som mohla patriť do tímu, ktorý je stále pre mňa inšpiráciou. 

________________________________________________________________________

Nám v ADRA sa slová Dominique a Kiky čítajú príjemne. Počas uplynulých mesiacov boli veľkým prínosom v našej každodennej práci a sme preto radi, že aj ony hodnotia stáž pozitívne a našu spoluprácu vnímali ako podnetnú. V mladých ľuďoch vidíme úžasný potenciál pre budúcnosť slovenskej humanitárnej a rozvojovej pomoci.  

 

 

 

 

 

en_USEN