Naštartuj kariéru v humanitárnom sektore dobrovoľníctvom v Srbsku!

Začni kariéru v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci v Srbsku ako junior rozvojový/-á dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej práce

 

ADRA Slovensko pokračuje v úspešnej tradícii vysielania rozvojových a humanitárnych dobrovoľníkov do tretích krajín. Tento rok opäť prostredníctvom programu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) získajú dvaja Slováci či Slovenky možnosť získať túto jedinečnú skúsenosť v našich dvoch partnerských organizáciách v Srbsku – ADRA a Čovekoljublje.

Čovekoljublje pôsobí v Srbsku už od roku 1991 a v oblasti humanitárnej pomoci má bohaté skúsenosti. Vo svojich počiatkoch pomáhala ľuďom zasiahnutými vojnou, dnes už v bývalej Juhoslávii. Posledné roky sa venuje obetiam násilia, seniorom, bývalým väzňom, uchádzačom o azyl a ďalším zraniteľným skupinám. Programy Čovekoljublje ako aj aktivity humanitárnej intervencie dlhodobo vytvárajú priestor pre aktívne angažovanie dobrovoľníkov.

Organizácia okrem Belehradu pôsobí vo štvrtom najväčšom meste Srbska, Kragujevac, odkiaľ riadi rozvojové programy v priľahlých regiónoch. Tvoja pomoc bude kľúčová pri ďalšom rozvoje a udržateľnosti týchto programov.

Práca s beneficientami v teréne

Jeden z nich je zameraný na zvyšovanie kvality života seniorov a advokáciu za lepšie uplatňovanie ich práv. Druhý program sa týka pomoci ľuďom bez domova, najmä s vyšším vekovým zastúpením. Organizácia nedávno otvorila novovybudovaný útulok pre ľudí bez domova, na ktorého chode sa budeš podieľať i ty, predovšetkým dizajnovaním, plánovaním, ale i  realizáciou denných pracovných aktivít klientov. Nevieš, čo presne očakávať a rád by si zistil viac? Pozri si nižšie krátku reportáž priamo z terénu!

Ak máš záujem o oblasť sociálnej práce alebo iných blízkych odvetví, angličtina ti nie je cudzia  a máš 12 mesiacov k dobru, podaj si prihlášku do 5. júna. Viac informácií nájdeš tu.

 

„Útulok pre ľudí bez domova má prvého užívateľa

Humanitárna organizácia Srbskej pravoslávnej cirkvi „Čovekoljublje“ s požehnaním šumavijského biskupa pána Jovana upravila priestor na ulici Kneza Mihajla a začala prevádzkovať Útulok pre ľudí bez domova.

Na tomto mieste sa v skutočnosti nachádza dom, ktorý bývalý majiteľ daroval Srbskej pravoslávnej cirkvi.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia navštívila toto zariadenie členka krízového štábu Gordana Damnjanovićová a poukázala na to, že mesto Kragujevac poskytlo silnú podporu súkromnému poskytovateľovi služieb, ktorý je aktuálne vo fáze udeľovania licencií.

Obyvateľka Kragujevca Slobodanka Dokićová nedávno prišla o domov pri požiari. Prostredníctvom Ústredia sociálnej práce a správy mimoriadnych situácií bola starenka umiestnená do Útulku pre ľudí bez domova. V tom čase sa jej zhoršoval zdravotný stav, ktorý je v súčasnosti výrazne lepší vďaka zamestnancom zdravotného strediska.

V útulku je k dispozícii desať postelí pre ľudí bez domova na ploche 120 metrov štvorcových v niekoľkých samostatných izbách. Fungujú tu aj kompletne vybavené toalety a jedna z miestností je určená pre osoby so zdravotným postihnutím. Útulok zamestnáva špeciálneho pedagóga, troch opatrovateľov, zdravotné sestry predškolského ústavu „Nada Naumović“, ktorí sa starajú o používateľov počas stavu núdze.

Súčasná epidemiologická situácia podmienila urgentnú potrebu práce Útulku pre ľudí bez domova. Mesto Kragujevac v spolupráci s humanitárnou nadáciou Srbskej pravoslávnej cirkvi „Čovekoljublje“ doň začalo prijímať ľudí, ktorí nemajú vlastný domov a podporu rodiny.

Táto urgencia počas stavu núdze si vyžadovala proaktívny prístup. Mesto Kragujevac v spolupráci s Inštitútom záchrannej zdravotnej starostlivosti, tunajším Červeným krížom, Zdravotným strediskom, Správou mimoriadnych situácií, Centrom pre Sociálnu prácu „Solidarnost“ vo veľmi krátkom čase vyvinuli veľké úsilie na posilnenie kapacity súkromného poskytovateľa služieb v procese udeľovania licencií tak, aby Útulok pre ľudí bez domova začal prijímať prvých klientov.

Internát študentov stredných škôl v Kragujevci poskytol posteľnú bielizeň a matrace a združenie „Banka hrane“ zabezpečuje, aby klienti dostávali jedlo každý deň. Akýkoľvek druh daru je vítaný, preto sa Útulok pre ľudí bez domova obracia na občanov, ktorí chcú pomôcť, aby zavolali na telefónne číslo 064 645 99 08.“

____

Informuje novinárka RTK Katarina Mirović.

Autor článku a video-reportáže: Rádio-televízia Kragujevac. V pôvodnom znení dostupné tu

Preklad: ADRA Slovensko, dňa 31.5.2021

 

 

__________________________________________________________________________

Dobrovoľnícke vyslania v Srbsku realizujeme vďaka podpore SlovakAid v rámci projektov SAMRS/2021/D/1/33 Dobrovoľníctvo v Kragujevac, v Srbsku a SAMRS/2021/D/1/32 Dobrovoľníctvo v Belehrade.

 

 

 

 

en_USEN