Prajeme si mier

Prečo pomáhame? V rámci týždňa OSN sme odpovedali aj na túto otázku.

Ľudo Činčala, náš koordinátor pomoci pre Ukrajinu, priblížil českému publiku televíznej stanice TV Noe našu pomoc presídlencom na Ukrajine a na Slovensku, a porozprával dojemné príbehy o stretnutiach s ľuďmi, ktorých stretol počas ôsmich mesiacov vojny. Záznam si môžete pozrieť v archíve TV Noe (56:48 – 1:13:25).
Ľudo Činčala, Koordinátor pomoci pre Ukrajinu, rozpráva o ceste na Ukrajinu a distribúcii humanitárnej pomoci presídlencom v meste Černovice.
Ďakujeme Slezskej diakonii a TV Noe za pozvanie a možnosť rozprávať o dôležitosti pomoci druhým, a o tom, ako to skutočne vyzerá na Ukrajine. Špeciálna vďaka patrí moderátorovi a talentovanému hudobníkovi Pavlovi Helanovi, bez ktorého by sa tento príjemný večer neuskutočnil.
 
Druhou udalosťou bolo podujatie „Diskutujme spolu,“ na ktorom sme hovorili o našej pomoci Ukrajine pred publikom bratislavských žiakov deviateho ročníka ZŠ Narnia, študentom Gymnázia na Einsteinovej ulici a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa. Otázky na prvý pohľad absurdné, no žiaľ, rezonujúce s veľkou časťou našej spoločnosti.
O tom, prečo pomáhame, sme diskutovali aj so študentmi stredných škôl v rámci týždňa OSN.
Vojna na Ukrajine sa dotýka každého z nás. Nikto z nás však nechce čeliť jej ekonomickým a sociálnym následkom. Aj napriek tomu je vojna v susednom štáte aj našou realitou, o ktorej musíme hovoriť. Otázka prečo vôbec musíme pomáhať Ukrajincom vyplýva viac z neznalosti kontextu, ako zo spoločenskej neznášanlivosti. Strach pred neznámym a nezáujem sa vzdelávať o komplexných témach iba prehlbuje túto apatiu k vonkajšiemu svetu.
 
Práve pre to je pre nás dôležité počúvať názory iných, rozprávať sa s nimi, vstupovať do diskusie, a odpovedať, často aj na nepohodlné otázky. A najmä rozmýšľať. Spolu.
 
Mladí ľudia sú našou budúcnosťou. O pár rokov budú práve oni modelovať svet v ktorom žijeme, a budú musieť robiť neľahké rozhodnutia. Sme vďační, že sme s nimi mohli otvárať tieto náročné témy, a podnecovať ich k rozmýšľaniu.
 
Na konci stretnutia sa pri našom ADRA stolíku s nadšením zastavilo niekoľko študentov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu. Keďže sa nachádzajú v Bratislave, kam inde by sme ich nasmerovali ak nie do Miesta humanitárnej pomoci v Kto pomôže Ukrajine Aupark. Práve tu môžu uvidieť, ako funguje humanitárna pomoc a integrácia odídencov v praxi. Za osem mesiacov vojny sa Mieste humanitárnej pomoci vystriedali stovky ukrajinských a slovenských dobrovoľníkov a tisíce odídencov, ktorí tu našli tú najrôznejšiu materiálnu pomoc – od potravín, cez oblečenie, hračky, až po hygienické potreby a kočíky.
 
Ďakujeme SlovakAid za skvelú diskusiu s výbornými hosťami a za nových nadšených dobrovoľníkov z radov študentov bratislavských stredných škôl.
 
. . .
Diskusia sa uskutočnila v rámci týždňa OSN za účasti predstaviteľov z UNHCR, Ministerstva vnútra SR, a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

 

en_USEN