Libanon

WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa

O našom najnovšom projekte – výstavbe vodovodnej infraštruktúry a malých rezervoároch pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa a Baalbek-Harmel“ sa dočítate tu.

 

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon realizovala v obci Al Faour komplexnú intervenciu s cieľom zlepšiť kvalitu života, hygienické podmienky, prevenciu chorôb a bezpečnosť na verejných priestranstvách. Aktivity zahŕňali vybudovanie prístupu ku kritickej infraštruktúre v sektoroch vody, sanitácie a obnoviteľnej elektrickej energie. Z projektu benefitovali ako hostiteľské komunity, tak aj sýrski utečenci a utečenky, ktorí bývajú v neformálnych stanových usadlostiach.

Inštalácia solárneho pouličného osvetlenia

Projekt zahŕňal inštaláciu 100 kusov pouličných lámp na solárny pohon v obci Al Faour, ktoré zvýšili bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách a priniesli udržateľný zdroj svetla do obce trpiacej nedostatkom a každodennými výpadkami elektrickej energie. Na jeseň 2021 udelila miestna samospráva súhlas na vybudovanie solárneho pouličného osvetlenia s cieľom sformulovať projekt solárneho osvetlenia tak, aby sa vyhlo akýmkoľvek bezpečnostným problémom. Po konzultáciách s expertným konzultantom boli identifikované miesta inštalácie a úspešná inštalácia prebehla na jeseň 2022.

Inštalácia 100 solárnych pouličných lámp zvýšila bezpečnosť a kvalitu života 9 375 jedincov (6 000 Libanončanov a Libanončaniek a 3 375 sýrskych utečencov a utečeniek).

Inštalácia vodojemu

V troch neformálnych stanových usadlostiach v oblasti Bekaa, v ktorých žijú sýrsky utečenci, sme pre komunity nedisponujúce stálym a cenovo dostupným prístupom k pitnej a úžitkovej vode, vybudovali vodojem s objemom 10 000 litrov. Týmto spôsobom sme zlepšili hygienické podmienky a prevenciu chorôb, ale aj odbremenili ženy a deti od neplatenej domácej práce, keďže práve oni museli nosiť veľké množstvá vody zo vzdialených zdrojov a ťažko dostupných lokalít. Vodojem bol takisto napojený na solárne batérie, aby sa tak voda mohla čerpať aj v prípade výpadkov elektriny. Inštalácia vodojemu, ktorý je napojený na studňu, tak zabezpečila zásoby vody na pitie, varenie a osobnú hygienu pre 130 utečencov a utečeniek (24 sýrskych rodín) v troch neformálnych stanových usadlostiach.

 

Výstavba latrín

Keďže mnohé sýrske rodiny, žijúce v neformálnych stanových usadlostiach, nemali prístup k funkčným sanitačným zariadeniam, boli zväčša nútení vykonávať potrebu na otvorenom priestranstve alebo v okolí svojich stanov. Okrem toho, že takáto situácia seriózne ohrozovala ich zdravie, rovnako predstavovala hrozbu pre ich prostredie a dlhodobo degradovala pôdu. Práve preto sme do nášho projektu zakomponovali aj výstavbu latrín, ktorá sýrskym rodinám zabezpečila dôstojnejšie sanitárne podmienky a zvýšené hygienické štandardy.

Výstavbou nových, plechových latrín sme tak zabezpečili jednoduchý a bezpečný prístup k toalete pre 148 utečencov a utečeniek z 30 sýrskych rodín v 5 usadlostiach.

Od mája 2022 sme začali praktické školenia, ktoré užívateľov naučili, ako sa o latríny správne starať tak, aby im slúžili čo najdlhšie. V rámci školení sme zaučili štyroch mužov a päť žien, ktoré sa budú starať o latríny po ukončení projektu.

Situácia

Kríza v Libanone je jednou z najkomplexnejších humanitárnych kríz súčasnosti. Kvôli nepretržitým bojom v Sýrii bolo od roku 2011 vysídlených cca 13.5 milióna ľudí. Libanon, ktorý má 4 milióny obyvateľov, prijal cca 1.5 milióna sýrskych utečencov a je tak hostiteľom najväčšieho podielu utečencov na obyvateľa na svete. Vysoký počet utečencov je výzvou pre už beztak skúšanú libanonskú infraštruktúru, vrátane elektrických, vodovodných a sanitačných sietí. V kombinácií s oslabenými vládnymi inštitúciami, vysokou infláciou a nedostatkom pohonných látok, energie, materiálov a surovín pre bežné obyvateľstvo, existuje v Libanone akútna nutnosť komplexných humanitárnych intervencií. 

ADRA Slovensko pôsobí v Libanone od roku 2019 a spolu so svojim lokálnym partnerom, ADRA Libanon, sa snaží o adresovanie niektorých z dlhodobých humanitárnych problémov, ktoré sužujú najzraniteľnejšie hostiteľské a utečenecké komunity. Projekt WISE voľne nadväzuje na predošlý, úspešne zakončený projekt v Libanone, prostredníctvom ktorého v obci Hay Al Shaab Wal Zahraa ADRA vybudovala veľkokapacitnú nádrž na pitnú vodu o objeme 500 m3.

Partners:

ADRA Slovensko realizuje projekt v spolupráci s partnerskou organizáciou ADRA Libanon. Aktivity projektu sú podporované zo zdrojov SlovakAid v rámci projektu SAMRS/2021/HUM/1/8 – WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa.

Related articles

en_USEN