16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách s podtitulom: #HearMeToo

Začiatok celosvetovej kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ každoročne pripadá na 25. November – Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Aj tento rok sa do kampane na Slovensku zapájajú mimovládne organizácie, iniciatívy, ale aj individuálni ľudia. Vrátane ADRA Slovensko a nášho KIT-u (Krízového intervenčného tímu).

Za posledné dva roky bolo v našej krajine v dôsledku násilia zavraždených trinásť žien. Všetky boli zavraždené svojimi manželmi alebo partnermi. Väčšina z nich zomrela preto, lebo chceli zo vzťahu, v ktorom zažívali násilie, odísť alebo sa rozviesť. Svedkami vrážd boli aj deti.

Ako pripomína košická organizácia Fenestra, ktorá organizuje v SR kampaň ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’: “Vraždy žien sú najvážnejším dôsledkom násilia páchaného na ženách. Sú mementom zlyhania celej spoločnosti v ochrane žien a ich detí pred násilím a v rešpektovaní práv žien. Všetky ženy majú právo na život a majú aj právo na slobodu a sebaurčenie. Tieto práva sú nedotknuteľné.”

Právnička, Daniela Borzová, v rámci vyhlásenia KIT-u k tejto kampani uvádza: „Každý z nás má právo na dôstojný život bez násilia a bez tohto, aby bol obmedzovaný pôsobením iného subjektu násilnou formou. Každý z nás má právo voľby (a teda slobodného rozhodnutia), ako naloží so svojím životom. A nikto mu v tom nesmie brániť.“

Právo na život je jedným zo základných ľudských práv. No nejde iba o právo na život, spájajúce sa so zažívaním násilia obeťou. Odborníčky KIT-u však upozorňujú na realitu, keď sa „obete musia doslova domáhať svojich práv práve u inštitúcií, ktoré by mali predstavovať záruku ich realizovania v praxi. Bývajú minimalizované a bagatelizované suspekcie nahláseného násilia, a dokonca obete bývajú odhovárané od podania oznámení, málokto ich počúva a snaží sa im porozumieť… Neraz sa objavujú mýty a predsudky v záverečných posudzovaniach konania a správania obetí, pričom týmto všetkým môžu práve rozhodujúce orgány a pomáhajúce profesie prísť k nesprávnemu vyhodnocovaniu skutočností, prežitých obeťou, a teda k nesprávnej kvalifikácii násilia (či už v trestnoprávnom zmysle alebo v civilno-právnom kontexte).

Všetkým týmto témam bude venované podujatie ‘Sobota s ADROU‘ v Bratislave, kde bude prítomným predstavená dňa 8. decembra činnosť nášho Krízového intervenčného tímu (KIT) a podtéma: vzťahy a násilie.

Zástupkyne organizácie Fenestra prízvukujú, že: “Potrebujeme dobré preventívne programy v školách na predchádzanie násiliu na ženách, ale aj dostupnú a kvalitnú pomoc a podporu, ktorá bude vychádzať z potrieb žien a ich detí.” Presne o toto sa na Západe Slovenska snaží práve náš KIT, a to formou: Krízovej intervencie; Sociálnej rehabilitácie a adaptácie; Advokácie; a Prevencie.

Naše tri expertky z KIT-u vedú formou osvety a mediálnych výstupov širokú slovenskú verejnosť k tomu, aby násilie netolerovala, a aby o násilí hovorila nahlas. A to o všetkých jej formách – páchaných nielen na ženách, ale i deťoch, ako aj na mužských obetiach – spočívajúcich v psychickom, fyzickom, ekonomickom, sociálnom alebo sexuálnom násilí. Lebo tie môžu mať nielen fatálne následky (ako vrchol násilného správania násilníka voči obeti), ale aj následný hlboký traumatizujúci dopad na samotný život obete a jej sociálne fungovanie. Práve preto sme pred niekoľkými mesiacmi spustili kampaň ‘Dôstojný život’, ktorá má obetiam domáceho a sexuálneho násilia zabezpečiť nový dôstojný život. Aj s vašou pomocou.

O násilí na ženách a ľudských právach žien hovorí veľa a nahlas aj medzinárodná komunita. No nie vždy je vypočutý hlas samotných zneužívaných žien. Vypočutie ich skúsenosti s násilím je však veľmi dôležité. Práve preto nesie tohtoročná celosvetová kampaň ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ a kampaň UN Women ‘Orange the world’ tento rok podnázov: #HearMeToo (‘Vypočuj aj mňa’ / ‘Vypočuj môj hlas’).

Právnička, Daniela Borzová, na záver vyhlásenia KIT-u ku ’16 dňom aktivizmu‘ vyzýva: „Naučme sa obeť najprv vypočuť a porozumieť jej prežívaniu. Až vtedy budeme môcť správne rozhodnúť a právne posúdiť konanie páchateľa, čím obeti skutočne pomôžeme a nevystavíme ju sekundárnej viktimizácii. Iba vypočutím si obete a porozumením jej konaniu budeme skutočne vedieť, čo prežila, a teda jej budeme vedieť aj pomôcť tak, aby mohla žiť svoj život dôstojne.“ 

Viac informácií o celosvetovej kampani Orange the World tu.
Viac informácií o slovenskej kampani 16 dní aktivizmu na stránke Fenestra tu.
Viac o činnosti KIT-u a kampani Dôstojný život tu.
Viac o prítomnosti ADRA KIT-u na podujatí Sobota s ADROU tu.

sk_SKSK