Baraka Ibrahim 

Vek/pohlavie: 4 roky chlapec

Rodič/opatrovník: Tumusifu Natali – mama
 
Situácia dieťaťa: Ibrahim žije spolu so svojimi súrodencami vo chatrnej hlinenej chatrči prikrytej celtou.
Žijú v extrémnej chudobe a mama nedokázala zabezpečiť, aby deti mohli chodiť do školy. Využíva možnosť príležitostne si zarobiť pri pomocných prácach u drobných farmárov.   
Sú závislí na finančnej podpore z WFP (Svetový potravinový program), čo nestačí na pokrytie základných potrieb.
Vďaka programu HELP kids dostal aj Ibrahim šancu chodiť do školy a pritom dostať každý deň aj teplý obed.
 
Lokalita: Žije v utečeneckej komunite s ľuďmi z Konga, Rwandy, Burundi v utečeneckom tábore Kyjaka II. časť Sweswe Dam I. v Ugande.
Príjem rodiny: Podpora z potravinového fondu WFP vo výške 13 000 UGX (3,50.-€)/mesiac/osoba.
Potrebná sponzorská podpora: 20.-€/mesiac,
Sponzorstvo pokryje: školné, školské pomôcky, školskú uniformu, teplý obed.
 
Baraka Ibrahim už našiel svoju darcovskú rodinu.
ĎAKUJEME! 🙂

sk_SKSK