COVID-19 – Naši zahraniční dobrovoľníci

ADRA je medzinárodná organizácia. Aj slovenská kancelária vysiela svojich dobrovoľníkov do rôznych krajín, kde pomáhajú tým, ktorí to potrebujú.

Bezpečnosť a zdravie našich vyslaných dobrovoľníkov je pre nás prioritou, ktorá má prednosť pred čímkoľvek materiálnym. Preto veľmi pozorne monitorujeme situáciu nielen v tomto čase pandémie Corona, aby sme v prípade potreby vedeli rýchlo zasiahnuť a chrániť našich ľudí. Dobrovoľníci sú pred svojim výjazdom vyškolení aj v otázkach osobnej bezpečnosti, a ich právom je kedykoľvek požiadať o repatriáciu (návrat do vlasti) v prípade, ak vyhodnotia svoju situáciu ako nebezpečnú pre ich ďalšie pôsobenie v krajine.

Pre Vašu predstavu Vám teraz prinášame krátku informáciu o našich vyslaných dobrovoľníkoch:

Anna Hruboňová

Krajina vyslania: Libanon
Projekt: Podpora vzdelávacieho programu detí sýrskych utečencov v Libanone (donor: SlovakAid)
Zhodnotenie situácie: pandémia Corona, nárast počtu pozitívnych osôb, uzatvorené hranice Libanonu, možnosť sťaženého zásobovania, komunikácie, zdravotnej starostlivosti
Riešenie: Po konzultácii zhoda na repatriácii. Anička je od noci zo 17.  ma 18. marca na území Slovenska v bezpečí a v domácej karanténe. Dokázala sa dopraviť domov takmer minúty pred uzáverou hraníc letecky cez Istanbul, Berlín, Viedeň, a potom vlakom na hranicu, kde ju autom vyzdvihli blízki.

Jozef Baňás

Krajina vyslania: Gruzínsko
Projekt: Rozvoj mierotvornej a inkluzívnej spoločnosti (donor: SlovakAid)
Zhodnotenie situácie: pandémia Corona, mierny nárast počtu osôb, konzultácia s veľvyslanectvom, ponuka na repatriáciu odmietnutá (na Slovensku je horšia situácia ako v Gruzínsku), veľmi silné opatrenia v krajine
Riešenie: Dobrovoľník pokračuje na vlastnú žiadosť v práci na projekte v krajine vyslania. Akútne nebezpečenstvo mu nehrozí, je zdravý a psychicky sa cíti veľmi dobre. Pracuje z domu už štvrtý týždeň. Zdržiava sa mimo miest. Je pripravený zotrvať v krajine aj dlhší čas.

Andrij Dichťaruk

Krajina vyslania: Moldavsko
Projekt: Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva (donor: SlovakAid)
Zhodnotenie situácie: pandémia Corona, mierny nárast počtu osôb, preventívna (nie zdravotná) repatriácia USA osôb (lebo v USA je to horšie), konzultácia s veľvyslanectvom, ponuka na repatriáciu odmietnutá (na Slovensku je horšia situácia ako v Moldavsku), pomalé šírenie epidémie
Riešenie: Dobrovoľník pokračuje na vlastnú žiadosť v práci na projekte v krajine vyslania. Akútne nebezpečenstvo mu nehrozí, je zdravý a psychicky sa cíti veľmi dobre. Zdržiava sa mimo miest a pracuje prevažne z domu. Je pripravený zotrvať v krajine aj dlhší čas.

Cyriakus Bräutigam

Krajina vyslania: Albánsko
Projekt: EU Aid Volunteers (donor: EÚ)
Zhodnotenie situácie: pandémia Corona, počet prípadov rastie, ale situácia je v Albánsku lepšia ako v jeho domácej krajine a nechce ohroziť príbuzných doma
Riešenie: Dobrovoľník pokračuje na vlastnú žiadosť v práci na projekte v krajine vyslania. Akútne nebezpečenstvo mu nehrozí, je zdravý a psychicky sa cíti veľmi dobre. Zdržiava a pracuje prevažne doma. Je pripravený zotrvať v krajine aj dlhší čas.

Laura Naw

Krajina vyslania: Albánsko
Projekt: EU Aid Volunteers (donor: EÚ)
Zhodnotenie situácie: pandémia Corona, počet prípadov rastie, ale situácia je v Albánsku lepšia ako v jej domácej krajine a nechce ohroziť príbuzných doma
Riešenie: Dobrovoľníčka pokračuje na vlastnú žiadosť v práci na projekte v krajine vyslania. Akútne nebezpečenstvo jej nehrozí, je zdravá a psychicky sa cíti veľmi dobre. Zdržiava a pracuje prevažne doma. Je pripravená zotrvať v krajine aj dlhší čas.

Aya Ammari

Krajina vyslania: Turecko
Projekt: EU Aid Volunteers (donor: EÚ)
Zhodnotenie situácie: pandémia Corona, počet prípadov rastie, bojí sa o rodinu ale nie o seba
Riešenie: Dobrovoľníčka pokračuje na vlastnú žiadosť v práci na projekte v krajine vyslania. Akútne nebezpečenstvo jej nehrozí, je zdravá a psychicky sa cíti dobre. Zdržiava a pracuje prevažne doma.

Arrancha Ferrer de la Cruz

Krajina vyslania: Albánsko
Projekt: EU Aid Volunteers (donor: EÚ)
Zhodnotenie situácie: pandémia Corona, počet prípadov rastie, ale situácia je v Albánsku lepšia ako v jej domácej krajine a nechce ohroziť príbuzných doma
Riešenie: Dobrovoľníčka pokračuje na vlastnú žiadosť v práci na projekte v krajine vyslania. Akútne nebezpečenstvo jej nehrozí, je zdravá a psychicky sa cíti dobre. Zdržiava a pracuje prevažne doma. Je pripravená zotrvať v krajine aj dlhší čas.

sk_SKSK