DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU A POMÔŽME SI NAVZÁJOM

DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU A POMÔŽME SI NAVZÁJOM

Zapojte sa do našej spoločnej ekologicko-charitatívnej akcie Minirecyklácia priateľov Zeme 2018 v Košiciach a darujte použiteľné veci z domácnosti alebo si vyberte, čo vám ešte poslúži. Ostatné veci darujeme na charitu. Viac na http://www.priateliazeme.sk/spz.

 

DC ADRA KOŠICE MÁ POMÁHANIE V KRVI 🙂

Aj tento rok sme spolu s CASD Košice zorganizovali 8. marca jarný mobilný odber krvi. Našu aktivitu podporila aj SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Prišli kamaráti, známi aj neznámi. Svoju krv ponúklo 18 dobrovoľníkov, darovali 12-ti darcovia. Každý darca dostal balíček s ovocím a ženy sme v deň ich spoločného sviatku potešili aj ružičkou. Ďakujeme všetkým ochotným srdciam, ktoré nás podporili.

Za DC ADRA Košice – Peter Miľko

 

sk_SKSK