Sýria

Obnova vodovodnej infraštruktúry pre komunity zasiahnuté zemetrasením v Sýrii

Projekt poskytuje prístup k vode a funkčnej vodovodnej infraštruktúre pre 36 000 zraniteľných obyvateľov Latakie. Aktivity projektu zahŕňajú obnovu vodovodných sietí v troch oblastiach zasiahnutých zemetrasením.

Situácia

Dňa 6. februára 2023 zasiahli sýrsko-turecké pohraničie dve silné zemetrasenia s magnitúdou 7,8 a 7,5 stupňov. Tieto zemetrasenia postihli najmä provincie Aleppo, Lattakia, Hamá a Idleb. Státisíce obyvateľov prišli o svoje domovy, zostali na uliciach, zatiaľ čo iné rodiny našli dočasné útočisko v miestnych mešitách, školách, kostoloch a iných budovách určených na dočasné ubytovanie pre postihnutých.

Po viac ako jedenástich rokoch komplexnej krízy v Sýrii boli niektoré vodné systémy zničené alebo nefunkčné, čo dlhodobo znemožňovalo prístup komunít k bezpečnej pitnej vode a vode na zavlažovanie.

Zemetrasenia situáciu v oblasti WASH ešte zhoršili. Dodávky vody sú prerušené kvôli poškodeniu vodovodných systémov a vodární. Priamo v Lattakii vážne škody hlásili vodohospodárske zariadenia, jednalo sa o poškodenie vysokých nádrží, vodovodných sietí a čerpacích staníc, v dôsledku čoho zostali tisíce osôb bez prístupu k bezpečnej a dostatočnej vode. Poškodenie kanalizačných systémov malo za následok aj hlásené znečistenie vodných zdrojov, čím sa znečistila dostupná voda a stala sa nepitnou.

Prvotná urgentná humanitárna pomoc od miestnych, medzinárodných agentúr a agentúr OSN vrátane ADRA Sýria, ktorá pôsobí v oblasti od  začiatku, zabezpečila prístup miestneho obyvateľstva k základným potrebám ako jedlo, hygiena a prístrešie.

V súčasnosti, viac ako rok po zemetrasení sa však realizujú udržateľnejšie a dlhodobejšie riešenia kritických potrieb. Je to práve WASH sektor, ktorý bol identifikovaný ako najohrozenejší a zároveň ten, ktorý si vyžaduje najurgentnejšiu pomoc a intervenciu vzhľadom vysokú úroveň škôd, ako aj vzhľadom na prioritné sektory identifikované a dostupné pre tímy ADRA Sýria. 

Na základe posúdenia potrieb boli vybraté tri lokality, v ktorých bude zrekonštruovaných 5650 metrov potrubia a prístup k vode získa 34000 obyvateľov.

Bolo zistené, že v jednej zo štvrtí mesta Lattakia (Datoor) sa kvôli škodám napáchaným zemetrasením, voda do domácností nedostáva vôbec, do iných len s veľmi nízkym tlakom. Voda v Sýrii netečie nepretržite, preto si ľudia musia napĺňať rezervoáre s vodou, no bez dostatočného tlaku vody, je to nemožné. Väčšina ľudí je odkázaná len na dovoz vody nákladnými autami, čo predstavuje vysokú finančnú záťaž. Nedostatkom vody v tejto oblasti trpí až 26 000 ľudí, no vďaka intervencii ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Sýria, obyvatelia už majú prístup až k 50 litrom vody na osobu na deň.

Identifikovaná bola tiež obec Al Russasye, nachádzajúca sa na kopci v oblasti Al Qardahah. Obec je síce napojená na zdroj vody, vysokú nádrž vzdialenú 6 km, no potrubie je poškodené a voda sa do dediny dostáva každých 10 dní na jednu hodinu bez tlaku. Pri takomto slabom tlaku si príjemcovia nemôžu naplniť ani galón vody. Vodárenské zariadenie posiela priebežne nákladné auto s vodou na podporu. Cena 1 m3 je 50 000 SYP a toto množstvo vystačí v najlepších podmienkach jednej rodine približne na 5 dní. Zrekonštruovaných bolo 1850 m potrubia, čo zabezpečilo prístup 5 000 domácich k vode o množstve až 60 litrov na osobu za deň.

Treťou lokalitou, kde ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Sýria pôsobí, je dedina v oblasti Al-Haffeh s približne 3 000 obyvateľmi. Hlavným zdrojom vody je čerpacia stanica, ktorá je s dedinou prepojená 20-ročnou vodovodnou sieťou, ktorá bola poškodená zemetrasením a trpí upchávkami a poruchami, v dôsledku čoho sa k príjemcom v cieľovej oblasti dostáva len približne 3 litre na osobu za deň. Domácnosti sa spoliehajú na zber dažďovej vody do nádrží, no množstvo vody ani v takom prípade nie je dostačujúce. Po rekonštrukcii potrubia sa do domácností bude dostávať približne 20 litrov na osobu a deň. 

Rekonštrukčné práce v dvoch lokalitách už boli úspešne ukončené a 31 000 Sýrčanov získalo stály prístup k vode.

Partners:

ADRA Slovensko realizuje projekt v spolupráci s partnerskou organizáciou ADRA Sýria. Aktivity projektu sú financované zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR v rámci projektu SAMRS/2023/HUM/1/5 – Voda pre život: Obnova vodovodnej infraštruktúry pre komunity zasiahnuté zemetrasením v Sýrii (angl. RINSE).

Related articles

en_USEN