HELP BUS k dispozícii

ADRA poskytuje HELP BUS – autobus upravený ako špeciálne vozidlo s ambulanciou pre testovanie a vakcináciu priamo v teréne – odľahlé dediny, osady, marginalizované skupiny, bezdomovci a pod.

Naše mobilné logistické zázemie je k dispozícii pre krízové intervenčné tímy, samosprávy, nemocnice, DSS…

ADRA zabezpečuje:

  • Autobus so šoférom – preprava zdravotníckeho tímu počas výjazdu
  • Inštalácia odberného miesta, stan… podľa miestnych podmienok
  • Technické zabezpečenie počas odberov (nezávislý zdroj elektriny, logistika…)

Partnerská organizácia si zabezpečuje:

  • Odborný zdravotnícky personál – tím pre odbery alebo vakcináciu
  • Zdravotnícky materiál (testy, vakcíny, lieky…)
  • Ochranné pomôcky pre tím
  • Organizáciu poskytovaných služieb

Koordinácia pomoci:

  • Krízové štáby a krízové intervenčné tímy a samosprávy identifikujú potreby výjazdov a určia ich priority
  • Zdravotnícky tím koordinuje výjazd s tímom ADRA a cieľovým prijímateľom pomoci (miestna samospráva, DSS…)
  • Prijímateľ pomoci poskytne potrebnú logistickú a organizačnú súčinnosť na mieste.

Pre viac informácií o  podmienkach spolupráce a koordináciu výjazdov nás kontaktujte na: Mgr. Stanislav Bielik, 0905 304 896 stanislav.bielik@adra.sk

sk_SKSK