Ku sobotňajšej zbierke na podporu ADRA Slovensko

Organizácia ADRA Slovensko poskytuje humanitárnu pomoc a realizuje projekty rozvojovej spolupráce v post-konfliktných krajinách, ktoré zasiahla občianska vojna, hladomor alebo prírodné nešťastie. Vzdelávame miestne komunity a vedieme ľudí k sebestačnosti, čo veľa nestojí, no zároveň prináša dlhodobo udržateľnú zmenu.

Meníme však životy núdznych ľudí k lepšiemu – nielen vo svete, ale i doma. Sme čoraz viac aktívni na Slovensku. A práve dnešná zbierka na ADRA Slovensko je celá venovaná pomoci doma. Ako viete, okrem bezplatného právneho poradenstva pribudla pred dvoma rokmi medzi naše aktivity aj pomoc obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania na Slovensku. Založili sme Krízový intervenčný tím – ADRA KIT. A spätná väzba od klientiek aj klientov nás dennodenne presviedča o tom, že to má zmysel. Pretože okrem krízovej intervencie, sociálnej rehabilitácie, adaptácie klientiek a advokácie je dôležitá tiež prevencia. Od začiatku roka sme absolvovali už šesť prednášok, spojených s diskusiami. Niektoré trvali až tri hodiny, niektoré končili so slzami v očiach, pretože prítomní v sebe identifikovali obete manipulácie zo strany partnera a psychického týrania. A ako vieme, psychické rany a vnútorné traumy sú voľným okom málokedy viditeľné. No aj tie treba liečiť.
V poslednom období sa v médiách objavilo hneď niekoľko silných príbehov žien, ktoré boli týrané už v útlom detstve počas návštev letných táborov či stretnutí s morálnymi autoritami. Kontroverzný a veľmi temný dokumentárny film o spevákovi Michaelovi Jacksonovi asi ani pripomínať nemusíme. Práve jeho obete sa rozhodli o obťažovaní prehovoriť nahlas, až keď sa sami stali rodičmi. Je dokázané, že domácim násilím netrpia iba dospelí, ale hlavne deti, ktoré sú svedkami mnohých smutných situácií. Všetko to zažité si potom prenášajú do svojich budúcich vzťahov. Prevencii v rodinách preto treba venovať špeciálnu pozornosť. V týchto všetkých témach násilia (jeho riešenia, ale i prevencie) sa v ADRA Slovensko v rámci nášho KIT tímu venujeme a snažíme sa byť na-blízku. Obetiam ponúkame komplexnú pomoc.
Koncom roka sme boli potešené údajom, že zo skupiny štyridsiatich klientov a klientiek nášho KIT-u sa dvanástim podarilo vystúpiť z kruhu násilia a začať žiť nový, dôstojný život. S ostatnými naďalej pracujeme na tom, aby si znova vybudovali stratenú sebadôveru a vnútorný pokoj, rovnováhu, stabilitu. Je to dlhodobý proces, beh na dlhé trate.
Vám všetkým ďakujeme za dlhodobú podporu, ktorú nám preukazujete (či už formou modlitieb, dobrovoľníctva, poukázania 2% z daní či iných finančných darov). Dáva nám to obrovskú silu a motiváciu v naštartovaných aktivitách pokračovať a nevzdať to. Ďakujeme ešte raz za dary v rámci sobotňajšej zbierky na aktivity ADRA v zboroch CASD. Využijeme ich v plnej miere (zodpovedne a transparentne) na správnu vec a spolu s vami budeme naďalej meniť životy núdznych k lepšiemu.

sk_SKSK