Najkrajší darček: čistá voda

V období Vianoc ľudia rozmýšľajú, akým darčekom potešiť svojich blížnych, či novým mobilom, bábikou, notebookom, knihou a na Vianoce sú niektorí toľkými zaplavení, že ani nevedia, čo s nimi ďalej. V kruhu rodiny si dávame horúci čaj, večer sa zohrievame horúcou sprchou. Vieme, že všade vo svete sa nemajú tak dobre, všetci predsa hovoria o chudobných deťoch v Afrike. Európu zvykneme považovať za vyspelú. Viete, ktorý európsky štát bol najmenej navštevovaný minulý rok? Moldavsko. Veľa sa o ňom nehovorí a veľa ľudí o neho nejaví záujem. Situácia v krajine má ďaleko od vyspelého štátu a mladí ľudia v ňom nevidia svoju budúcnosť a tak keď majú príležitosť, odchádzajú. Aká tam je situácia? Moldavsko je jedna z najchudobnejších krajín európskeho kontinentu. Iba asi jedna tretina vidieckych domácností je pripojená na vodovod, kanalizácia takmer úplne absentuje. Nedostatočné je aj povedomie obyvateľov Moldavska o ochrane vodných zdrojov alebo o nakladaní s komunálnym odpadom. Všetky tieto faktory majú celkový vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, čoho dôsledkom je častá absencia v škole, v práci a tým horšie vzdelanie ľudí, ich pracovné výkony aj horší hospodársky rozvoj krajiny.

ADRA Slovensko už roky pracuje s ADRA Moldavsko na projektoch v oblasti vody a sanitácie v Moldavsku vďaka finančnej podpore SlovakAid. Zameriava sa na pomoc pri zlepšení prístupu k pitnej vode a kanalizácie pre miestne obyvateľstvo. Tento rok ide o dve hlavné aktivity.

Od januára implementujeme projekt s názvom „Zlepšenie podmienok sanitácie a hygieny v regióne Hincesti“, v rámci ktorého prebieha inštalácia 3 domových čistiarní odpadových vôd v 3 škôlkach s jednou školou. Súčasťou sú aj osvetové aktivity pozostávajúce z workshopov o hygiene pre deti, rodičov a učiteľov, aby sa zabezpečilo implementovanie zlepšenia hygienických návykov ako v škôlke, škole, tak aj doma. Učiteľov bol školiť aj expert zo Slovenska. 700 ľuďom, najmä deťom, sa tak zlepšia životné podmienky. Cez spoty v rádiu, zamerané na upozorňovanie na dôležitosť správnych návykov v tejto oblasti, je zasiahnutá ešte širšia verejnosť.

V spolupráci s ADRA Česká republika sa podieľame aj na projekte s názvom „Zlepšenie prístupu k pitnej vode a podmienok sanitácie na školách v regióne Leova“, v rámci ktorého prebieha inštalácia 4 systémov na čistenie vody a sanitácie a 4 domových čistiarní odpadových vôd v 4 školských zariadeniach. Priamymi príjemcami pomoci je okolo 1200 ľudí, ide najmä o študentov.

V decembri 2016 prebiehajú posledné práce na inštaláciách. ADRA Slovensko, Česká republika, Moldavsko, SlovakAid a samozrejme aj vy, ktorí podporujete naše aktivity, tak spolu dáme najkrajší darček deťom v Moldavsku – čistú vodu a tým aj nádej na lepšiu budúcnosť vo svojej krajine.

Alena Horváthová, Projektový manažér ADRA Slovensko

Chceš aj ty podporiť ľudí v núdzi alebo zmeniť niekomu život? Môžeš tak urobiť teraz na: www.adra.sk/daruj. Ďakujeme.

sk_SKSK