Nie je škola ako škola

Priamo z Ugandy píše náš riaditeľ Stano Bielik.

James Gihoma Ntakiruti pred rokmi prišiel do Ugandy ako utečenec z Demokratickej republiky Kongo. Povedal nám: „Život v utečeneckej oblasti v tom období bol hrozný. Rozhodol som sa to zmeniť“. Naučil sa čítať a písať a neskôr odišiel do školy v hlavnom meste Kampale, aby vyštudoval pedagogiku.
Na rozdiel od mnohých mladých ľudí, ktorí ak sa raz dostanú do mesta, nikdy sa nevrátia do tábora, James sa vrátil a spolu s priateľmi založili najprv materskú a neskôr aj základnú školu a organizáciu YOUTH Initiative for Development in Africa – YIDA.
 
Dnes je to najlepšie hodnotená škola. Do materskej školy chodí viac ako tristo detí a do základnej ďalších dvesto. Keď sme včera popoludní o piatej prišli do školy, obklopili nás desiatky veselých detí, ktoré sa tu po vyučovaní hrali spolu s učiteľmi. Ani nechcú ísť zo školy domov, lebo im tu je dobre a naozaj boli šťastné i s plným bruškom. YIDA je totiž jediná škola, ktorá v tábore poskytuje deťom aj teplý obed. Lebo s prázdnym bruškom sa naozaj zle učí a pre mnohé deti to je jediné plnohodnotné jedlo počas dňa.
„Muzungu – muzungu!“ (tak sa tu hovorí belochovi), volali na nás a všetky sa chceli dotknúť našich bielych rúk. Mnohé deti videli belocha po prvýkrát v živote.
 
A čo tu vlastne chceme? Pomáhame im vyriešiť aj jednu prozaickú potrebu: Vybudovať pre deti latríny so septikom. Hygiena a zdravie úzko súvisia – najčastejšie choroby sú tu okrem malárie aj hnačky a žalúdočné problémy. Spôsobuje ich najmä nedostatočná hygiena a biedna strava.
 
Okrem toho tu rozbiehame sponzorský program na podporu detí, ktoré sú siroty, polosiroty alebo pochádzajú zo sociálne slabých rodín a bez podpory by nemohli navštevovať školu. Aj vy si môžete na diaľku adoptovať svojho školáka a konkrétnemu dieťaťu dať šancu na vzdelanie. Viac o programe dáme na náš web po našom návrate z Ugandy.
 
A aby sme nezabudli to najdôležitejšie: dať deťom každý deň teplé jedlo je naozaj vec hodná podpory. Preto plánujeme podporiť stravu detí aj zeleninou z našej ADRA farmy.
 
Ďakujeme, že v tom idete spolu s nami.

sk_SKSK