Patrí sa povedať jedno veľké „ĎAKUJEME“!

Veľa sa nahovorilo a popísalo o všetkých negatívach z pandémie COVID-19. Táto kríza však odhalila aj niečo veľmi pozitívne: „dobrý človek ešte nevyhynul!“

Vďaka ochote, štedrosti a obetavosti mnohých jednotlivcov, inštitúcií a donorov mohla aj ADRA Slovensko priložiť ruku k dielu. Snažili sme sa pomáhať v prvej línii, tam, kde sme cítili, že je to najviac potrebné. A teraz sa patrí aspoň touto formou poďakovať našim partnerom v dobročinnej službe:
• UNB Bratislava – lekári a zdravotníci v pandémii COVID-19
• SZU a UK – dobrovoľníci medici v testovacích centrách
• EKVITA – dobrovoľníci a medici v testovacích centrách
• Nadácia EPH – finančná podpora
• SC Johnson – finančná podpora
• SPP distribúcia – poskytnutie dodávky na prepravu pomoci
• GSK – vitamínové doplnky pre seniorov
• ADRA International – finančná podpora
• Drevonasbavi – stavba drevených prístreškov
• Forex – dezinfekčné prostriedky
• Cirkev Adventistov s.d. – finančná podpora, dobrovoľníci
• Lorika – dezinfekčné prostriedky
• Lamitec – vitamínové nápoje
• Šimunek – dezinfekčné prostriedky, sklady
• VUB banka – finančná podpora
• ESET – služby software
• DUMAS – IT služby
• Benefitplus – finančná podpora
• Ekobau – prenájom kontajnerov pre odberné miesta COVID-19
• LDS Charities – finančná podpora – donor
• a mnohí ďalší…

sk_SKSK