Pomoc pre oslobodené mesto Izium

Do novo oslobodeného mesta Izium, v ktorom obyvatelia stratili prístup k základným potrebám, sme previezli akútnu humanitárnu pomoc. 

1 320 obyvateľom novo oslobodeného mesta Izium v Charkovskej oblasti sme včera odovzdali balíky humanitárnej pomoci, obsahujúce trváce potreby a hygienické potreby. Ide o neoceniteľnú pomoc, nakoľko ťažké bombardovanie a zničená infraštruktúra odrezali obyvateľov mesta od prístupu k základným potrebám – jedlu, elektrine, a vode. Izium je prvé z mnohých novo oslobodených miest na východnej Ukrajine, do ktorého sa nášmu partnerovi ADRA Ukraine podarilo previesť našu pomoc.
 
Pripojiť sa k našej pomoci môžete aj vy. Venujte dobročinný dar alebo prispejte do verejnej zbierky na pomoc Ukrajine:
 
Balík pomoci pre rodinu na Ukrajine – 14 kg trvanlivých potravín a hygienických potrieb (50 €)
 
Darovať môžete v našom ADRA HelpShop-e.
 
Príspevky na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou môžete zasielať na účet:
SK83 8330 0000 0028 0179 0152
VS 2022001
 
Viac o možnostiach finančnej pomoci tu.
 
Ďakujeme!

 

sk_SKSK