Shadrack Maombi

Vek/pohlavie: 6 rokov chlapec

Rodič/opatrovník: Tumusifu Natali – mama
 
Situácia dieťaťa: Shadrack žije spolu so svojimi súrodencami vo chatrnej hlinenej chatrči prikrytej celtou.
Žijú v extrémnej chudobe a mama nedokázala zabezpečiť, aby deti mohli chodiť do školy. Využíva možnosť príležitostne si zarobiť pri pomocných prácach u drobných farmárov.   
Sú závislí na finančnej podpore z WFP (Svetový potravinový program), čo nestačí na pokrytie základných potrieb.
Vďaka programu HELP kids dostal aj Shadrack šancu chodiť do školy a pritom dostať každý deň aj teplý obed.
 
Lokalita: Žije v utečeneckej komunite s ľuďmi z Konga, Rwandy, Burundi v utečeneckom tábore Kyjaka II. časť Sweswe Dam I. v Ugande.
Príjem rodiny: Podpora z potravinového fondu WFP vo výške 13 000 UGX (3,50.-€)/mesiac/osoba.
Potrebná sponzorská podpora: 20.-€/mesiac,
Sponzorstvo pokryje: školné, školské pomôcky, školskú uniformu, teplý obed.

Chcem podporiť program HelpKids Kyjaka II.

Týmto sa zaväzujem systematicky podporovať vzdelanie dieťaťa:

  • Po odoslaní formuláru vás budeme kontaktovať a pripravíme pre vás donorskú zmluvu a ďalšie potrebné informácie…
    Týmto udeľujem súhlas ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. so spracovaním osobných údajov v súvislosti s registráciou do programu HELPKIDS, v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 18/2018 Z. z. a č. 211/2000 Z. z.).

sk_SKSK